Säädökset alkuperäisinä: 2002

1100/2002
Laki ympäristönsuojelulain 13 ja 116 §:n muuttamisesta
1099/2002
Laki liikennevakuutuslain muuttamisesta
1098/2002
Laki polttoainemaksusta annetun lain muuttamisesta
1097/2002
Laki autoverolain muuttamisesta
1096/2002
Laki ajoneuvoverosta annetun lain muuttamisesta
1095/2002
Laki moottoriajoneuvoverosta annetun lain muuttamisesta
1094/2002
Laki rikoslain muuttamisesta
1093/2002
Laki luvanvaraisesta tavaraliikenteestä tiellä annetun lain 2 §:n muuttamisesta
1092/2002
Laki luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain 5 ja 6 §:n muuttamisesta
1091/2002
Laki tieliikennelain muuttamisesta
1090/2002
Ajoneuvolaki
1089/2002
Valtioneuvoston asetus lääkkeiden velvoitevarastoinnista annetun asetuksen muuttamisesta
1088/2002
Valtioneuvoston asetus lääkevalmisteiden henkilökohtaisesta tuonnista Suomeen
1087/2002
Valtioneuvoston asetus lääketaksasta
1086/2002
Valtioneuvoston asetus nurmi- ja viljakasvien siementuotannon kansallisesta tuesta vuonna 2002 annetun valtioneuvoston asetuksen 9 §:n muuttamisesta
1085/2002
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2002 maksettavasta perunantuotannon kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta
1084/2002
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2002 maksettavasta kasvinviljelyn kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1083/2002
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2002 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta
1082/2002
Valtioneuvoston asetus eräiden opintotukilaissa (28/1972) tarkoitettujen määrien vahvistamisesta
1081/2002
Laki lääkelain 76 §:n muuttamisesta
1080/2002
Laki Lääkehoidon kehittämiskeskuksesta
1079/2002
Laki vanhempainpäiväraha-ajalta suoritettavien vuosilomakustannusten korvaamisesta työnantajalle annetun lain muuttamisesta
1078/2002
Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta
1077/2002
Laki lasten päivähoidosta annetun lain 11 a §:n muuttamisesta
1076/2002
Laki työsopimuslain 4 luvun 2 §:n muuttamisesta
1075/2002
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta
1074/2002
Laki vakuutetun sairausvakuutusmaksun, työnantajan sairausvakuutusmaksun ja työnantajan kansaneläkemaksun suuruudesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
1073/2002
Laki julkisesti tuettujen vienti- ja alusluottojen korontasauksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
1072/2002
Laki Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain 18 b §:n muuttamisesta
1071/2002
Laki arvonlisäverolain muuttamisesta
1070/2002
Valtioneuvoston asetus valtion kiinteistövarallisuuden hankinnasta, hallinnasta ja hoitamisesta
1069/2002
Valtioneuvoston asetus hyvityssakkojen enimmäismäärien tarkistamisesta
1068/2002
Valtioneuvoston asetus vuonna 2003 toimitettavissa eduskuntavaaleissa ennakkoäänestyspaikkoina olevista Suomen edustustoista ja niiden toimipaikoista
1067/2002
Tasavallan presidentin asetus Singaporen kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
1066/2002
Laki jäteverolain 4 §:n muuttamisesta
1065/2002
Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2002 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista
1064/2002
Valtioneuvoston asetus työterveyshuollon neuvottelukunnasta annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta
1063/2002
Valtioneuvoston asetus tilastokeskuksesta
1062/2002
Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään HSC-koodiin tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
1061/2002
Tasavallan presidentin asetus Vietnamin kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
1060/2002
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta
1059/2002
Laki työvoimapalvelulain 6 luvun ja 21 §:n 2 momentin kumoamisesta
1058/2002
Laki työhallinnon asiakaspalvelun tietojärjestelmästä
1057/2002
Laki ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain 1 ja 4 §:n muuttamisesta
1056/2002
Laki valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta
1055/2002
Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsänviljelyaineiston kaupasta
1054/2002
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus Energiamarkkinaviraston maksullisista suoritteista
1053/2002
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sukupuolen muuttamiseen tähtäävän tutkimuksen ja hoidon järjestämisestä sekä lääketieteellisestä selvityksestä transseksuaalin sukupuolen vahvistamista varten
1052/2002
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus kotitalouksien sähköuunien energiamerkinnässä annettavista tiedoista
1051/2002
Valtioneuvoston asetus sähköuunien energiankulutuksen osoittamista merkinnöin koskevan Euroopan yhteisöjen neuvoston direktiivin täytäntöönpanosta annetun asetuksen kumoamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.