Säädökset alkuperäisinä: 2002

1200/2002
Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta eräissä kunnissa vuosina 2003―2005
1199/2002
Laki tieliikennelain 76 §:n muuttamisesta
1198/2002
Laki rikoslain 23 luvun muuttamisesta
1197/2002
Valtioneuvoston asetus avustusten myöntämisestä ympäristöhankkeisiin Suomen lähialueilla Itä- ja Keski-Euroopassa
1196/2002
Laki vammaistukilain 1 §:n muuttamisesta
1195/2002
Laki perhe-eläkelain 15 b §:n muuttamisesta
1194/2002
Laki eläkkeensaajien asumistukilain 1 §:n muuttamisesta
1193/2002
Laki kansaneläkelain 30 a §:n muuttamisesta
1192/2002
Laki maahanmuuttajan erityistuesta
1191/2002
Laki Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevaan yleissopimukseen liittyvän toisen pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1190/2002
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden torjunta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vihanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmisteissa
1189/2002
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus esiintyvien taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmien eläkekassan perusteista taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain 7 §:n 4 momentin mukaista eläkelaitosten keskinäistä kustannusten jakamista varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
1188/2002
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työeläkekassan perusteista lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 9 §:n mukaista eläkelaitosten keskinäistä kustannusten jakamista varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
1187/2002
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta
1186/2002
Laki raha-arpajaisten sekä veikkaus- ja vedonlyöntipelien tuoton käyttämisestä annetun lain 2 §:n muuttamisesta
1185/2002
Laki valtion liikelaitoksista
1184/2002
Valtioneuvoston asetus lääkeasetuksen muuttamisesta
1183/2002
Valtioneuvoston asetus lääketaksasta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n muuttamisesta
1182/2002
Valtioneuvoston asetus terveydenhuollossa käytettävistä muista kuin itsetoimivista vaaoista
1181/2002
Valtioneuvoston asetus in vitro -diagnostiikkaan tarkoitetuista laitteista annetun asetuksen 4 §:n ja liitteen 2 muuttamisesta
1180/2002
Valtioneuvoston asetus kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden apteekkien apteekkimaksusta
1179/2002
Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen 6 §:n muuttamisesta
1178/2002
Valtioneuvoston asetus puolustustarvikkeiden maastaviennistä ja kauttakuljetuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
1177/2002
Valtioneuvoston asetus työehtosopimuslaissa tarkoitettujen hyvityssakkojen enimmäismäärien tarkistamisesta
1176/2002
Valtioneuvoston asetus verohallinnosta
1175/2002
Valtioneuvoston asetus valtion talousarviosta annetun asetuksen muuttamisesta
1174/2002
Valtioneuvoston asetus virka- ja itsehallintoalueiden kielellisestä jaotuksesta vuosina 2003―2012
1173/2002
Valtioneuvoston asetus eräiden rikosvahinkolaissa säädettyjen korvausten enimmäismäärien tarkistamisesta
1172/2002
Laki ilmailulain 66 §:n muuttamisesta
1171/2002
Valtioneuvoston asetus tullilaitoksesta
1170/2002
Laki indeksiehdon käytöstä vuosia 2003 ja 2004 koskevissa työ- ja virkaehtosopimuksissa
1169/2002
Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta
1168/2002
Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta
1167/2002
Laki arpajaisverolain 2 ja 4 §:n muuttamisesta
1166/2002
Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain muuttamisesta
1165/2002
Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta
1164/2002
Laki tuloverolain 124 §:n muuttamisesta
1163/2002
Laki verontilityslain 12 §:n muuttamisesta
1162/2002
Laki tuloverolain 127 a ja 127 b §:n muuttamisesta
1161/2002
Vuoden 2003 veroasteikkolaki
1160/2002
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta
1159/2002
Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen taajuusalueiden käyttösuunnitelmasta
1158/2002
Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen taajuusalueiden käyttösuunnitelmasta Ahvenanmaan maakunnassa
1157/2002
Valtiovarainministeriön asetus valtion omistamien osakkeiden, osuustodistusten ja muiden arvopapereiden hoitamisesta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
1156/2002
Valtiovarainministeriön asetus valtiokonttorin maksullisista suoritteista annetun valtiovarainministeriön päätöksen 1 §:n muuttamisesta
1155/2002
Valtioneuvoston asetus valtiokonttorista
1154/2002
Valtioneuvoston asetus sairausvakuutusasetuksen muuttamisesta
1153/2002
Valtioneuvoston asetus museovirastosta annetun asetuksen muuttamisesta
1152/2002
Valtioneuvoston asetus Valtion taloudellisesta tutkimuskeskuksesta
1151/2002
Valtioneuvoston asetus poliisiasetuksen 1 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.