Säädökset alkuperäisinä: 2002

150/2002
Laki yrittäjien eläkelain 17 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
149/2002
Laki maatalousyrittäjien eläkelain 19 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
148/2002
Laki maatalousyrittäjien eläkelain 1 §:n muuttamisesta
147/2002
Laki työntekijäin eläkelain muuttamisesta
146/2002
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2001 peltokasvien tuen (CAP-tuen) non food -kesantopalkkion maksatuksesta
145/2002
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus talous- ja velkaneuvontapalvelujen tuottajalle maksettavan korvauksen perusteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen 3 ja 4 §:n muuttamisesta
144/2002
Oikeusministeriön asetus markkinaoikeudesta
143/2002
Valtioneuvoston asetus tuomareiden nimittämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
142/2002
Valtioneuvoston asetus kilpailunrikkomismaksun täytäntöönpanosta
141/2002
Valtioneuvoston asetus rekisteröidystä parisuhteesta
140/2002
Valtioneuvoston asetus eräistä kansainvälisluontoisista perheoikeudellisista suhteista annetun lain soveltamisesta annetun asetuksen eräiden säännösten kumoamisesta
139/2002
Valtioneuvoston asetus avioliittoasetuksen muuttamisesta
138/2002
Valtioneuvoston asetus Vantaan vankilan perustamisesta ja Helsingin tutkintavankilan lakkauttamisesta
137/2002
Laki työttömyysturvalain 13 §:n muuttamisesta
136/2002
Maa- ja metsätalousministeriön asetus alkuvuoden 2001 tulvavahinkokorvausten maksamisesta
135/2002
Valtioneuvoston kanslian asetus valtioneuvoston kanslian työjärjestyksen muuttamisesta
134/2002
Valtioneuvoston asetus turvavarastointiohjelmasta vuonna 2002
133/2002
Valtioneuvoston asetus poronhoitovuodelta 2002/2003 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta
132/2002
Valtioneuvoston asetus aina määräajaksi täytettävistä viroista annetun asetuksen muuttamisesta
131/2002
Valtioneuvoston asetus ulkomaalaisasetuksen liitteen 1 muuttamisesta
130/2002
Laki ulkomaalaislain muuttamisesta
129/2002
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maaseudun kehittämistoimenpiteitä tuettaessa noudatettavasta menettelystä
128/2002
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus nuorille työntekijöille vaarallisten töiden esimerkkiluettelosta
127/2002
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus rakennustyötä veden alla tekevän sukeltajan pätevyydestä annetun työministeriön päätöksen 4 §:n muuttamisesta
126/2002
Valtioneuvoston asetus työssä käytettävien koneiden ja muiden työvälineiden hankinnasta, turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
125/2002
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus räjähdysaineen työmaavalmistuksen turvallisuudesta
124/2002
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus panostajan pätevyyskirjan myöntävästä viranomaisesta ja pätevyyskirjan saamiseksi vaadittavasta koulutuksesta
123/2002
Valtioneuvoston asetus räjäytys- ja louhintatyön järjestysohjeista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
122/2002
Valtioneuvoston asetus panostajien pätevyyskirjoista
121/2002
Valtioneuvoston asetus eräiden Euroopan yhteisön sisävesiliikennettä koskevien direktiivien täytäntöönpanosta
120/2002
Tasavallan presidentin asetus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan V liitteen muutosten voimaansaattamisesta
119/2002
Tasavallan presidentin asetus Suomen Tasavallan hallituksen ja Eteläisen Afrikan kehitysyhteisön sihteeristön välillä informaatio- ja kommunikaatioteknologian alan yhteistyöstä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
118/2002
Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain muuttamisesta
117/2002
Laki ulkomaalaislain muuttamisesta
116/2002
Laki säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä
115/2002
Puolustusministeriön työjärjestys
114/2002
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden kolmansista maista tuotavien eläinten sekä niiden alkioiden ja sukusolujen eläintautivaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
113/2002
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kasvihuonetuotannon tuesta vuonna 2002
112/2002
Laki työaikalain 37 a ja 42 §:n muuttamisesta
111/2002
Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2002 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista
110/2002
Valtioneuvoston asetus sosiaalityön neuvottelukunnasta
109/2002
Valtioneuvoston asetus Matkailun edistämiskeskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
108/2002
Valtioneuvoston asetus ulkomaisten alusten tarkastuksesta Suomessa annetun asetuksen 9 §:n muuttamisesta
107/2002
Valtioneuvoston asetus maanpuolustuksen tieteellisestä neuvottelukunnasta
106/2002
Laki poliisilain 6 a ja 51 §:n muuttamisesta
105/2002
Liikenne- ja viestintäministeriön tiedonanto kesäajasta vuonna 2002
104/2002
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden torjunta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vihanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmisteissa
103/2002
Valtioneuvoston asetus ympäristöministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 5 ja 6 §:n muuttamisesta
102/2002
Valtioneuvoston asetus poliisin henkilörekistereistä annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta
101/2002
Valtioneuvoston asetus ampuma-aseasetuksen muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.