Säädökset alkuperäisinä: 2002

250/2002
Laki vakuutuskassalain muuttamisesta
249/2002
Laki eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista annetun lain 1 §:n muuttamisesta
248/2002
Laki kunnille palo- ja pelastustoimen kustannuksiin suoritettavista valtionosuuksista ja -avustuksista annetun lain muuttamisesta
247/2002
Laki vaalilain muuttamisesta
246/2002
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta öljypellavan kylvösiementen sertifiointia koskevasta väliaikaisesta poikkeuksesta
245/2002
Valtioneuvoston asetus työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n muuttamisesta
244/2002
Valtioneuvoston asetus maaseudun neuvontajärjestöjen valtionavustuksista
243/2002
Laki kolttalain 68 §:n muuttamisesta
242/2002
Laki porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain 58 §:n muuttamisesta
241/2002
Laki metsänviljelyaineiston kaupasta
240/2002
Ulkoasiainministeriön ilmoitus ulkomaanedustuksen virkamiehille paikallisten erikoisolosuhteiden perusteella maksettavista korvauksista annetun ulkoasiainministeriön päätöksen muuttamisesta
239/2002
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden vieraiden aineiden näytteenotto- ja määritysmenetelmistä
238/2002
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus elohopean, histamiinin ja eräiden merellisten biotoksiinien enimmäismääriä kaloissa ja eräissä kalastustuotteissa koskevien määräysten teknisestä sopeuttamisesta annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen kumoamisesta
237/2002
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden vieraiden aineiden enimmäismääristä elintarvikkeessa
236/2002
Valtioneuvoston asetus arava-asetuksen 37 §:n muuttamisesta
235/2002
Valtioneuvoston asetus reserviläispalkasta
234/2002
Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain 41 §:n muuttamisesta
233/2002
Laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta
232/2002
Laki vuokra-asuntojen korkotukilainalla rahoitetuista osaomistusasunnoista
231/2002
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen muuttamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta
230/2002
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta
229/2002
Tasavallan presidentin asetus Makedonian kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
228/2002
Laki eläkeoikeuden siirtämisestä Suomen työeläkejärjestelmän ja Euroopan yhteisöjen eläkejärjestelmän välillä annetun lain muuttamisesta
227/2002
Laki maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta annetun lain 25 §:n muuttamisesta
226/2002
Laki luopumiseläkelain 8 §:n muuttamisesta
225/2002
Laki maaseutuelinkeinojen rahoituslain muuttamisesta
224/2002
Laki lapsen oikeuksien yleissopimuksen lasten osallistumisesta aseellisiin selkkauksiin tehdyn valinnaisen pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
223/2002
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus liikenteen ohjauslaitteista annetun liikenneministeriön päätöksen 19 ja 24 §:n muuttamisesta
222/2002
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työeläkekassan perusteista lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 9 §:n mukaista eläkelaitosten keskinäistä kustannusten jakamista varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
221/2002
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus esiintyvien taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmien eläkekassan perusteista taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain 7 §:n 4 momentin mukaista eläkelaitosten keskinäistä kustannusten jakamista varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
220/2002
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus erityisruokavaliovalmisteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen muuttamisesta
219/2002
Valtioneuvoston asetus rakennussementeistä annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta
218/2002
Valtioneuvoston asetus kolttalain muuttamisesta annetun lain eräiden säännösten voimaantulosta
217/2002
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kalojen VHS-taudin vuoksi Pyhtään kuntaan perustettavasta rajoitusalueesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
216/2002
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2002 maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hallinnosta
215/2002
Maa- ja metsätalousministeriön asetus peltokasvien tukijärjestelmän hallinnosta ja valvonnasta annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
214/2002
Valtioneuvoston asetus omapääoma-avustuksista asunnottomien asuttamiseksi
213/2002
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2002 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
212/2002
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2002 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta
211/2002
Valtioneuvoston asetus kasvihuonetuotannon tuen, puutarhatuotteiden varastointituen ja metsämarjojen ja -sienten varastointituen alentamisperusteista
210/2002
Valtioneuvoston asetus ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun asetuksen 54 ja 54 a §:n muuttamisesta
209/2002
Eduskunnan oikeusasiamiehen johtosääntö
208/2002
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta rehun lisäaineista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
207/2002
Puolustusministeriön asetus rauhanturvaamishenkilöstön kelpoisuusehdoista ja palvelussuhteen ehdoista annetun puolustusministeriön asetuksen muuttamisesta
206/2002
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden elintarvikkeita koskevien Euroopan yhteisöjen direktiivien täytäntöönpanosta annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen 1 §:n 12 kohdan kumoamisesta
205/2002
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen maksullisista suoritteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
204/2002
Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamisesta
203/2002
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta alkuvuoden 2001 tulvavahinkokorvausten maksatuksesta
202/2002
Maa- ja metsätalousministeriön asetus peltokasvien tuen hakemisesta, eläinpalkkioihin liittyvien pinta-alojen ilmoittamisesta ja eräiden muiden tukien hakemisesta ja pinta-alojen ilmoittamisesta vuonna 2002
201/2002
Maa- ja metsätalousministeriön asetus peltokasvien tuen vuoden 1991 viljelyvaatimuksesta poikkeamisesta vuonna 2002

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.