Säädökset alkuperäisinä: 2002

350/2002
Valtioneuvoston päätös huoltovarmuuden tavoitteista
349/2002
Valtioneuvoston päätös hätäkeskusalueista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
348/2002
Tasavallan presidentin asetus TIR-tullitarkastusvihkoon merkittyjen tavarain kansainvälistä kuljetusta koskevaan tulliyleissopimukseen (TIR-yleissopimus) tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
347/2002
Laki verontilityslain 19 §:n muuttamisesta
346/2002
Laki veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun lain 2 ja 4 §:n muuttamisesta
345/2002
Laki verotusmenettelystä annetun lain 40 ja 43 §:n muuttamisesta
344/2002
Laki opintotukilain 40 §:n muuttamisesta
343/2002
Laki kuluttajavalituslautakunnasta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
342/2002
Laki takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta annetun lain 7 ja 41 §:n muuttamisesta
341/2002
Laki elinkeinonharjoittajien välisten sopimusehtojen sääntelystä annetun lain 1 §:n muuttamisesta
340/2002
Laki korkolain muuttamisesta
339/2002
Sisäasiainministeriön asetus sisäasiainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
338/2002
Tasavallan presidentin asetus Suomen Tasavallan hallituksen ja Burkina Fason hallituksen välillä metsäpalojen torjuntajärjestelmän rakentamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
337/2002
Tasavallan presidentin asetus lapsen oikeuksien yleissopimuksen lasten osallistumisesta aseellisiin selkkauksiin tehdyn valinnaisen pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja valinnaisen pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
336/2002
Laki merilain 10 luvun 5 §:n muuttamisesta
335/2002
Laki öljyn aiheuttamien pilaantumisvahinkojen kansainvälisen korvausrahaston perustamista koskevan vuoden 1971 kansainvälisen yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn vuoden 1992 pöytäkirjan vastuurajojen muutoksen voimaansaattamisesta
334/2002
Laki Unkarin kanssa tehdyn Eurooppa-sopimuksen ja siihen liittyvän mukautuspöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
333/2002
Laki Tshekin kanssa tehdyn Eurooppa-sopimuksen ja siihen liittyvän mukautuspöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
332/2002
Laki Slovakian kanssa tehdyn Eurooppa-sopimuksen ja siihen liittyvän mukautuspöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
331/2002
Laki Romanian kanssa tehdyn Eurooppa-sopimuksen ja siihen liittyvän mukautuspöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
330/2002
Laki Puolan kanssa tehdyn Eurooppa-sopimuksen ja siihen liittyvän mukautuspöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
329/2002
Laki Bulgarian kanssa tehdyn Eurooppa-sopimuksen ja siihen liittyvän mukautuspöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
328/2002
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta maa- ja metsätalousministeriön torjunta-aineiden rekisteröintihakemuksen yhteydessä toimitettavia tietoja ja tutkimuksia koskevista vaatimuksista annetun päätöksen muuttamisesta
327/2002
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta hukkakauran torjunnasta aiheutuvien kustannusten korvaamisesta
326/2002
Maa- ja metsätalousministeriön asetus hukkakauran torjunnasta
325/2002
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta tuoreen rehukasvin säilöntäaineista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
324/2002
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta peltokasvien tuen non food -kesannon ehdoista vuonna 2002
323/2002
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yhteisön kokonaan rahoittamista eläinpalkkioista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
322/2002
Valtioneuvoston asetus eräiden kolttien maanjärjestelylain ja kumotun kolttalain mukaisten valtion myyntihintasaamisten ja valtionlainojen korkojen tarkistamisesta
321/2002
Laki luvanvaraisesta tavaraliikenteestä tiellä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
320/2002
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sairausvakuutuslain 5 a §:ssä tarkoitettujen eräiden reseptittä myytävien lääkkeiden korvaamisesta
319/2002
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maanmittauslaitoksen maksuista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 3 §:n muuttamisesta
318/2002
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus loistelamppujen virranrajoittimien energiatehokkuusvaatimuksista
317/2002
Oikeusministeriön asetus oikeusministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
316/2002
Laki Euroopan unionin tulevaisuutta käsittelevän valmistelukunnan rahoittamista ja sen varainhoitoa koskevia säännöksiä koskevan Euroopan unionin jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
315/2002
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus uimahallien ja kylpylöiden allasvesien laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista
314/2002
Valtioneuvoston asetus eräiden pitkäaikaisten vuokra-asumisen perusparannuslainojen ja yhdistettyjen lainojen korkojen muuttamisesta
313/2002
Valtioneuvoston asetus lainaehdoiltaan muutettujen vuokratalolainojen koroista annetun valtioneuvoston päätöksen 1 §:n muuttamisesta
312/2002
Valtioneuvoston asetus omistusasuntokorkotukilainaksi hyväksymisessä sovellettavista perusteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
311/2002
Valtioneuvoston asetus vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun asetuksen muuttamisesta
310/2002
Valtioneuvoston asetus ilmatieteen laitoksesta annetun asetuksen 1 ja 11 §:n muuttamisesta
309/2002
Valtioneuvoston asetus passintarkastuspaikoista annetun asetuksen 9 §:n muuttamisesta
308/2002
Valtioneuvoston asetus vanginkuljetusasetuksen 3 §:n muuttamisesta
307/2002
Laki kirkon keskusrahastosta annetun lain 1 ja 9 a §:n muuttamisesta
306/2002
Laki kirkkolain muuttamisesta
305/2002
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2001 emolehmäpalkkion loppuosan, vuoden 2001 sonni- ja härkäpalkkion loppuosan, vuoden 2001 laajaperäistämispalkkion sekä vuoden 2001 emolehmien kansallisen lisäpalkkion maksatuksesta
304/2002
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2002 kasvihuonetuen ensimmäisen erän maksatuksesta
303/2002
Valtioneuvoston asetus vaikeista sairauksista ja niiden hoitoon käytettävistä kliinisistä ravintovalmisteista, joihin suoritetaan sairausvakuutuslain mukaista korvausta
302/2002
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2001 maksettavasta emolehmien kansallisesta lisäpalkkiosta
301/2002
Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.