Säädökset alkuperäisinä: 2002

400/2002
Laki rikoslain muuttamisesta
399/2002
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatalouden ympäristötuen erityistuesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
398/2002
Maa- ja metsätalousministeriön asetus ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteistä sekä maatalouden ympäristötuen koulutukseen liittyvästä tuesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
397/2002
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus taksitaksasta
396/2002
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus taksien reittitaksasta
395/2002
Valtioneuvoston asetus kaavoitusmittausasetuksen 10 §:n muuttamisesta
394/2002
Valtioneuvoston asetus luvanvaraisesta tavaraliikenteestä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta
393/2002
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2002 maksettavasta mehiläistalouden kansallisesta pesäkohtaisesta tuesta
392/2002
Laki takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta annetun lain muuttamisesta
391/2002
Laki kuluttajansuojalain muuttamisesta
390/2002
Oikeusministeriön asetus valtion oikeusaputoimistoista
389/2002
Valtioneuvoston asetus oikeusavun palkkioperusteista
388/2002
Valtioneuvoston asetus oikeusavusta
387/2002
Laki painelaitelain muuttamisesta
386/2002
Laki säteilyvalvonnan tietojen vaihdosta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
385/2002
Laki puolustustarvikkeiden maastaviennistä ja kauttakuljetuksesta annetun lain 4 ja 5 §:n muuttamisesta
384/2002
Laki Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä puolustusmateriaalialan teollisuuden yhteistyön tukemisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
383/2002
Laki ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
382/2002
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta rehun lisäaineista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
381/2002
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus peliriippuvuuden seurannan ja tutkimuksen kustannusten korvaamisesta
380/2002
Valtioneuvoston asetus viranomaisten toiminnan julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintatavasta annetun asetuksen muuttamisesta
379/2002
Valtiovarainministeriön asetus Elias Lönnrotin ja kansanrunouden juhlarahasta
378/2002
Laki metallirahalain 1 §:n muuttamisesta
377/2002
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta hukkakaurasta kylvösiementuotannossa
376/2002
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatilatalouden rakennetuen ja vastaavan yritystoimintaan myönnettävän tuen kohdentamisesta vuonna 2002 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
375/2002
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kolmansista maista tuotavasta lihasta ja lihatuotteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
374/2002
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kemikaaleja koskevien tietojen toimittamisesta
373/2002
Maa- ja metsätalousministeriön asetus viljan interventio-ostoissa noudatettavista eräistä menettelytavoista
372/2002
Laki terrorististen pommi-iskujen torjumisesta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
371/2002
Tasavallan presidentin asetus Jordanian Hashemiittisen kuningaskunnan kanssa tehdyn Euro-Välimeri -assosiaatiosopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimantulosta.
370/2002
Laki Jordanian kanssa tehdyn Euro-Välimeri -assosiaatiosopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
369/2002
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kalastuksesta Tornionjoen kalastusalueella annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
368/2002
Maa- ja metsätalousministeriön asetus peltokasvien tukijärjestelmästä ja siihen liittyvästä kesannoinnista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
367/2002
Laki tieliikennelain 66 ja 69 §:n muuttamisesta
366/2002
Laki keskinäisestä virka-avusta eräiden saatavien, maksujen ja tullien sekä verojen perinnässä Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä annetun lain 1 §:n muuttamisesta
365/2002
Laki rikoslain 46 luvun 1 §:n muuttamisesta
364/2002
Laki eräiden Suomelle Yhdistyneiden Kansakuntien ja Euroopan unionin jäsenenä kuuluvien velvoitusten täyttämisestä annetun lain 2 a ja 4 §:n muuttamisesta
363/2002
Laki Opetusalan koulutuskeskuksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
362/2002
Laki valtion yksikköjen ja toimintojen sijoittamista koskevasta toimivallasta
361/2002
Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvauksesta ja maatalouden ympäristötuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
360/2002
Laki tilintarkastuslain 1 §:n muuttamisesta
359/2002
Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta
358/2002
Maa- ja metsätalousministeriön asetus luonnonhaittakorvauksen, maatalouden ympäristötuen ja maatalouden ympäristötuen erityistukisopimusten hakemisesta vuonna 2002 sekä näitä sopimuksia koskevista sopimuskausista
357/2002
Valtioneuvoston kanslian asetus valtioneuvoston kanslian työjärjestyksen muuttamisesta
356/2002
Valtioneuvoston asetus maaseudun kehittämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
355/2002
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2002 maksettavien kansallisten kasvintuotannon ja kotieläintukien valvonnasta
354/2002
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2002 maksettavasta kasvinviljelyn kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 7 §:n muuttamisesta
353/2002
Valtioneuvoston asetus nurmi- ja viljakasvien siementuotannon kansallisesta tuesta vuonna 2002
352/2002
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta rehun lisäaineista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
351/2002
Maa- ja metsätalousministeriön asetus silakan ja kilohailin troolikalastuksen väliaikaisesta keskeyttämisestä vuonna 2002 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 1 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.