Säädökset alkuperäisinä: 2002

1300/2002
Laki kuntien suhdannetalletuksista annetun lain 5 §:n kumoamisesta
1299/2002
Laki yhdyskuntien vesihuoltotoimenpiteiden avustamisesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta
1298/2002
Laki raha-automaattiavustuksista annetun lain 20 §:n kumoamisesta
1297/2002
Laki pitkäaikaistyöttömien omaehtoisen opiskelun tukemisesta annetun lain kumoamisesta
1296/2002
Laki kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 4 ja 24 §:n muuttamisesta
1295/2002
Laki julkisesta työvoimapalvelusta
1294/2002
Laki toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta
1293/2002
Laki kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain muuttamisesta
1292/2002
Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain muuttamisesta
1291/2002
Laki työttömyyskassalain muuttamisesta
1290/2002
Työttömyysturvalaki
1289/2002
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maaseudun kehittämishankkeisiin myönnettävän tuen kohdentamisesta
1288/2002
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sosiaali- ja terveysministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
1287/2002
Maa- ja metsätalousministeriön asetus energiapuun haketukseen käytettävän tuen myöntämisestä ja tuen enimmäismäärästä
1286/2002
Valtioneuvoston asetus kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun asetuksen 12 ja 13 §:n kumoamisesta
1285/2002
Laki kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
1284/2002
Laki kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1283/2002
Valtiovarainministeriön asetus vuoden 2003 taidekilpailupalkintojen verovapaudesta
1282/2002
Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 17 §:n muuttamisesta
1281/2002
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta annetun lainvoimaantulosäännöksen muuttamisesta
1280/2002
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 11 ja 43 §:n muuttamisesta
1279/2002
Laki saamelaiskäräjistä annetun lain muuttamisesta
1278/2002
Verohallituksen päätös kotieläinten arvon määräämisessä noudatettavista perusteista
1277/2002
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen muuttamisesta
1276/2002
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen maksullisista suoritteista
1275/2002
Valtioneuvoston asetus yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun asetuksen muuttamisesta
1274/2002
Laki verotusmenettelystä annetun lain 88 §:n muuttamisesta
1273/2002
Laki yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain muuttamisesta
1272/2002
Valtiovarainministeriön asetus ajoneuvoveron kannosta annetun valtiovarainministeriön päätöksen 1 §:n muuttamisesta
1271/2002
Ympäristöministeriön asetus kotitalouksien ilmastointilaitteiden energiamerkinnässä annettavista tiedoista
1270/2002
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan työeläkekassan toimintapääomasta ja vakuuden antamisesta
1269/2002
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen maksullisista suoritteista annetun asetuksen muuttamisesta
1268/2002
Sisäasiainministeriön asetus pysäköintivirhemaksun korottamisesta
1267/2002
Valtioneuvoston asetus orgaanisten liuottimien käytöstä eräissä toiminnoissa ja laitoksissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen 1 muuttamisesta
1266/2002
Valtioneuvoston asetus moottorikäyttöisten ajoneuvojen joutokäynnin rajoittamisesta
1265/2002
Valtioneuvoston asetus moottoribensiinin ja dieselöljyn laatuvaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta
1264/2002
Valtioneuvoston asetus bensiinin varastoinnista ja jakelusta aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen 2 §:n muuttamisesta
1263/2002
Valtioneuvoston asetus raskaan polttoöljyn ja kevyen polttoöljyn rikkipitoisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta
1262/2002
Valtioneuvoston asetus Suomen Unesco-toimikunnasta
1261/2002
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus ajoneuvojen katsastushenkilöstön lisäkoulutuksesta annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
1260/2002
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus ajoneuvojen katsastusluvista annetun liikenneministeriön päätöksen 5 ja 6 §:n muuttamisesta
1259/2002
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus paineilmajarruilla varustettujen autojen ja niihin kytkettävien perävaunujen jarrulaitteista annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
1258/2002
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaurioituneen ajoneuvon kunnostamisesta ja ajoneuvon kokoamisesta osista
1257/2002
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus moottoripyörän ja mopon rakenteen muuttamisesta annetun liikenneministeriön päätöksen 1 ja 11 §:n muuttamisesta
1256/2002
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus auton rakenteen muuttamisesta annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
1255/2002
Valtioneuvoston asetus rikesakkorikkomuksista annetun asetuksen muuttamisesta
1254/2002
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus auton nastarenkaan nastan pistovoiman mittauksesta annetun liikenneministeriön asetuksen 1 §:n muuttamisesta
1253/2002
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus erikoiskuljetuksista ja erikoiskuljetusajoneuvoista annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
1252/2002
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus muualla kuin Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa rekisteröidylle tai käyttöön otetulle ajoneuvolle myönnettävistä poikkeusluvista
1251/2002
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus traktorien, moottorityökoneiden ja maastoajoneuvojen, niiden perävaunujen sekä hinattavien laitteiden rakenteesta ja varusteista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.