Säädökset alkuperäisinä: 2002

450/2002
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kolmansista maista tuotavasta hunajasta
449/2002
Valtioneuvoston asetus saaristokuljetusten tukemisesta
448/2002
Valtioneuvoston asetus kuljetusten alueellisesta tukemisesta
447/2002
Valtioneuvoston asetus kuljetusten alueellisesta tukemisesta annetun lain soveltamisalueesta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
446/2002
Valtioneuvoston asetus kuljetusten alueellisesta tukemisesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
445/2002
Valtioneuvoston asetus hyljevahinkojen korvaamisesta
444/2002
Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannuista muutoksista
443/2002
Laki Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain 6 ja 8 §:n muuttamisesta
442/2002
Laki liikennevakuutuslain muuttamisesta
441/2002
Laki liikennevahinkolautakunnasta
440/2002
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta eläintukien valvonnasta
439/2002
Oikeusministeriön työjärjestys
438/2002
Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun asetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta
437/2002
Valtioneuvoston asetus keskinäisestä virka-avusta eräiden saatavien, maksujen ja tullien sekä verojen perinnässä Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä annetun lain 1 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
436/2002
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston ohjesäännön muuttamisesta
435/2002
Tasavallan presidentin asetus Viron kanssa valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
434/2002
Tasavallan presidentin asetus opintotukilain 1 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
433/2002
Tasavallan presidentin asetus tilintarkastuslain 4 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
432/2002
Tasavallan presidentin asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
431/2002
Tasavallan presidentin asetus asianajajista annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
430/2002
Tasavallan presidentin asetus oikeudenkäymiskaaren 15 luvun 2 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
429/2002
Tasavallan presidentin asetus ulkomaalaislain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
428/2002
Tasavallan presidentin asetus Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Sveitsin valaliiton välillä henkilöiden vapaasta liikkuvuudesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
427/2002
Verohallituksen päätös ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä annetun päätöksen muuttamisesta
426/2002
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta metsämarjojen ja -sienten varastointituesta
425/2002
Oikeusministeriön asetus valtion oikeusaputoimistojen sekä niiden sivutoimistojen ja sivuvastaanottojen sijainnista
424/2002
Sisäasiainministeriön asetus sisäasiainministeriön maksullisista suoritteista annetun asetuksen muuttamisesta
423/2002
Laki tieliikennelain muuttamisesta
422/2002
Laki henkilötietojen käsittelystä rangaistusten täytäntöönpanossa
421/2002
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sairausvakuutuslain 5 a §:ssä tarkoitettujen eräiden reseptittä myytävien lääkkeiden korvaamisesta
420/2002
Laki eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta annetun lain 27 §:n muuttamisesta
419/2002
Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain 19 §:n muuttamisesta
418/2002
Laki säteilylain 60 ja 61 §:n muuttamisesta
417/2002
Laki räjähdysvaarallisista aineista annetun lain 11 ja 12 §:n muuttamisesta
416/2002
Laki ydinvastuulain 41 §:n muuttamisesta
415/2002
Laki ydinenergialain muuttamisesta
414/2002
Laki geenitekniikkalain muuttamisesta
413/2002
Laki eläinten lääkitsemisestä annetun lain 36 §:n muuttamisesta
412/2002
Laki yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain 24 §:n muuttamisesta
411/2002
Laki lääkelain muuttamisesta
410/2002
Laki eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain 30 §:n muuttamisesta
409/2002
Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta
408/2002
Laki tartuntatautilain muuttamisesta
407/2002
Laki eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta annetun lain 46 §:n muuttamisesta
406/2002
Laki elintarvikelain 39 §:n muuttamisesta
405/2002
Laki terveydensuojelulain 54 §:n muuttamisesta
404/2002
Laki kemikaalilain 52 ja 52 a §:n muuttamisesta
403/2002
Laki tuoteturvallisuuslain 17 §:n muuttamisesta
402/2002
Laki torjunta-ainelain 10 §:n muuttamisesta
401/2002
Laki pakkokeinolain 5 luvun 10 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.