Säädökset alkuperäisinä: 2002

550/2002
Valtioneuvoston asetus syöpää aiheuttavia, perimää vaurioittavia ja lisääntymiselle vaarallisia aineita koskevista kielloista ja rajoituksista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen 2 muuttamisesta
549/2002
Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään ISM-koodiin tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
548/2002
Laki liikennevakuutuslain 7 §:n muuttamisesta
547/2002
Laki opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain 1 §:n muuttamisesta
546/2002
Laki osuuskuntalain voimaanpanosta annetun lain 24 §:n muuttamisesta
545/2002
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta haitallisista aineista, tuotteista ja eliöistä rehuissa annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
544/2002
Maa- ja metsätalousministeriön työjärjestys
543/2002
Puolustusministeriön asetus puolustustarvikkeiden maastaviennistä ja kauttakuljetuksesta annetun asetuksen täytäntöönpanosta annetun puolustusministeriön päätöksen 1 §:n muuttamisesta
542/2002
Valtioneuvoston asetus humanistisista ja luonnontieteellisistä tutkinnoista annetun asetuksen liitteen muuttamisesta
541/2002
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen 36 ja 216 §:n muuttamisesta
540/2002
Valtiovarainministeriön asetus tarjousesitteestä
539/2002
Valtiovarainministeriön asetus listalleottoesitteestä
538/2002
Valtiovarainministeriön asetus arvopaperin liikkeeseenlaskijan säännöllisestä tiedonantovelvollisuudesta
537/2002
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta valvonnan tavoitteista ja yleisestä organisoinnista
536/2002
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatilatalouden rakennetuen ja vastaavan yritystoimintaan myönnettävän tuen kohdentamisesta vuonna 2002 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
535/2002
Valtioneuvoston asetus eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta annetun asetuksen 15 §:n muuttamisesta
534/2002
Valtioneuvoston asetus yksityisistä turvallisuuspalveluista
533/2002
Tasavallan presidentin asetus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään vuoden 1978 pöytäkirjaan liittyvien IBC- ja BCH-koodien muutosten voimaansaattamisesta
532/2002
Tasavallan presidentin asetus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään vuoden 1978 pöytäkirjaan liittyvien IBC- ja BCH-koodien muutosten voimaansaattamisesta
531/2002
Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyviin kiinteää irtolastia kuljettavien alusten ja öljysäiliöalusten tehostettua tarkastusohjelmaa koskeviin suuntaviivoihin tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
530/2002
Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyviin IBC- ja IGC-koodeihin tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
529/2002
Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään FTP-koodiin tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
528/2002
Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään vuoden 1988 pöytäkirjaan tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
527/2002
Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteeseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
526/2002
Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen muuttamisesta
525/2002
Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen muuttamisesta
524/2002
Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen muuttamisesta
523/2002
Valtioneuvoston päätös kuntajaon muuttamisesta Kokemäen ja Huittisten kaupunkien välillä
522/2002
Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen taajuusalueiden käyttösuunnitelman muuttamisesta
521/2002
Valtioneuvoston päätös kuntajaon muuttamisesta Rääkkylän kunnan ja Kiteen kaupungin välillä
520/2002
Laki metsälain 16 ja 18 §:n muuttamisesta
519/2002
Laki Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain 7 §:n muuttamisesta
518/2002
Laki kalastuslain muuttamisesta
517/2002
Laki riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain muuttamisesta
516/2002
Laki metsästyslain muuttamisesta
515/2002
Laki rikoslain muuttamisesta
514/2002
Laki Dominikaanisen tasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
513/2002
Laki Costa Rican kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
512/2002
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus liikennevakuutuslain mukaisten vakuutusten ja vahinkojen tilastoinnin perusteista sekä vakuutusmaksuihin sovellettavasta vahingottomien vuosien johdosta annettavien alennusten ja vahinkojen perusteella tehtävien korotusten järjestelmästä
511/2002
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen 46 ja 48 §:n muuttamisesta
510/2002
Valtioneuvoston asetus rikoslain 1 luvun 7 §:n soveltamisesta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
509/2002
Tasavallan presidentin asetus terrorististen pommi-iskujen torjumisesta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
508/2002
Tasavallan presidentin asetus rikoslain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
507/2002
Tasavallan presidentin asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista annetun tasavallan presidentin asetuksen muuttamisesta
506/2002
Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta
505/2002
Laki rikosrekisterilain 6 ja 7 §:n muuttamisesta
504/2002
Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä
503/2002
Valtioneuvoston asetus liikkuviin työkoneisiin asennettavien polttomoottorien pakokaasu- ja hiukkaspäästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
502/2002
Valtioneuvoston asetus maakaasuasetuksen 10 §:n 1 momentin kumoamisesta
501/2002
Tasavallan presidentin asetus Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussäännön voimaansaattamisesta sekä perussäännön lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja perussäännön soveltamisesta annetun lain voimaantulosta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.