Säädökset alkuperäisinä: 2002

600/2002
Laki liikehuoneiston vuokrauksesta annetun lain muuttamisesta
599/2002
Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain muuttamisesta
598/2002
Laki eräiden asunto-oikeuksien perustamisesta annetun lain kumoamisesta
597/2002
Laki oikeudenkäynnistä huoneenvuokra-asioissa annetun lain kumoamisesta
596/2002
Laki mallioikeuslain muuttamisesta
595/2002
Laki Geodeettisesta laitoksesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
594/2002
Laki maanmittauslaitoksesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
593/2002
Laki maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain muuttamisesta
592/2002
Laki ulkomaalaislain 37 §:n muuttamisesta
591/2002
Maa- ja metsätalousministeriön asetus loppuvuoden 2001 tulvavahinkokorvausten maksamisesta
590/2002
Maa- ja metsätalousministeriön asetus alkuvuoden 2001 tulvavahinkokorvausten maksamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
589/2002
Valtiovarainministeriön asetus Helsingin olympialaiset 50 vuotta -juhlarahasta
588/2002
Tasavallan presidentin asetus Venäjän kanssa eräiden rajanylityspaikkojen avaamisesta kansainväliselle liikenteelle tehdyn periaatesopimuksen osittaisesta voimaansaattamisesta
587/2002
Tasavallan presidentin asetus Pohjoismaiden välillä elatusavun perimisestä pakkotoimin tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
586/2002
Laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta annetun lain 6 §:n 2 momentin kumoamisesta
585/2002
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 18 ja 45 a §:n muuttamisesta
584/2002
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus sähkökauppojen selvittämiseen liittyvien sanomien muodosta annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen 2 § muuttamisesta
583/2002
Maa- ja metsätalousministeriön asetus meijerimaidon viitemäärien siirtämisestä
582/2002
Laki puutavaranmittauslain muuttamisesta
581/2002
Laki toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa alkaneen maksukyvyttömyysmenettelyn kuuluttamisesta ja rekisteriin merkitsemisestä
580/2002
Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Toholammin ja Sievin kuntien välillä
579/2002
Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Viitasaaren kaupungin ja Kannonkosken kunnan välillä
578/2002
Valtioneuvoston päätös Pattijoen kunnan ja Raahen kaupungin lakkauttamisesta ja uuden Raahen kunnan perustamisesta
577/2002
Valtioneuvoston päätös Haminan kaupungin ja Vehkalahden kunnan lakkauttamisesta ja uuden Haminan kunnan perustamisesta
576/2002
Valtioneuvoston asetus tutkimus- ja hoitojonojen purkamiseen maksettavan valtionavustuksen myöntämisperusteista
575/2002
Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakoulujen yhteishakujärjestelmästä annetun asetuksen 5 ja 6 §:n muuttamisesta
574/2002
Laki korkealaatuisen siemenperunan tuotantoalueella noudatettavista perunanviljelyn vaatimuksista
573/2002
Laki Siemenperunakeskuksen muuttamisesta osakeyhtiöksi
572/2002
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta maidontuotantotilojen hygieniavaatimuksista
571/2002
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta peltoalaperusteisten tukien valvonnasta
570/2002
Valtioneuvoston asetus ajokorttiasetuksen muuttamisesta
569/2002
Valtioneuvoston asetus ajokorttiasetuksen muuttamisesta annetun asetuksen 433/1996 voimaantulosäännöksen 4 momentin kumoamisesta
568/2002
Valtioneuvoston asetus ajokorttiasetuksen muuttamisesta annetun asetuksen 167/1994 voimaantulosäännöksen 4 momentin kumoamisesta
567/2002
Valtioneuvoston asetus valtion yksikköjen ja toimintojen sijoittamista koskevasta toimivallasta
566/2002
Laki terveydenhuollon oikeusturvakeskuksesta annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta
565/2002
Laki kastroimislain kumoamisesta
564/2002
Laki steriloimislain 1 ja 4 §:n muuttamisesta
563/2002
Laki transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta
562/2002
Valtioneuvoston asetus valtion virkamiesten eroraha-asetuksen 10 §:n muuttamisesta
561/2002
Laki Euroopan laajuisen rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta
560/2002
Laki seutuyhteistyökokeilusta
559/2002
Laki rikoslain 34 luvun muuttamisesta
558/2002
Laki kansainvälisen terrorismin rahoituksen torjumisesta tehdyn yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
557/2002
Suomen Pankin ilmoitus viitekorosta ja viivästyskorosta
556/2002
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta BSE-taudin vastustamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen muuttamisesta
555/2002
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2002 metsänhoitomaksun perusteesta
554/2002
Sisäasiainministeriön asetus sisäasiainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
553/2002
Sisäasiainministeriön asetus pysäköintivirhemaksun korottamisesta
552/2002
Valtioneuvoston asetus laivanisännän turvallisuusjohtamisjärjestelmästä ja aluksen turvalliseen käyttöön liittyvistä johtamisjärjestelyistä annetun asetuksen 6 §:n muuttamisesta
551/2002
Valtioneuvoston asetus liikennevahinkolautakunnasta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.