Säädökset alkuperäisinä: 2002

700/2002
Laki lääkelain muuttamisesta
699/2002
Laki asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain muuttamisesta
698/2002
Laki kuntoutusrahalain muuttamisesta
697/2002
Laki kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta annetun lain muuttamisesta
696/2002
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta
695/2002
Laki äitiysavustuslain muuttamisesta
694/2002
Laki lapsilisälain muuttamisesta
693/2002
Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta
692/2002
Laki lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta
691/2002
Laki opintotukilain muuttamisesta
690/2002
Laki sotilasavustuslain muuttamisesta
689/2002
Laki asumistukilain muuttamisesta
688/2002
Laki vammaistukilain 8 §:n muuttamisesta
687/2002
Laki lapsen hoitotuesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta
686/2002
Laki ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun lain 10 §:n muuttamisesta
685/2002
Laki rintamasotilaseläkelain 17 §:n muuttamisesta
684/2002
Laki eläkkeensaajien asumistukilain muuttamisesta
683/2002
Laki perhe-eläkelain muuttamisesta
682/2002
Laki kansaneläkelain muuttamisesta
681/2002
Laki yksityisyyden suojasta televiestinnässä ja teletoiminnan tietoturvasta annetun lain muuttamisesta
680/2002
Laki poliisin henkilörekistereistä annetun lain 5 §:n muuttamisesta
679/2002
Laki poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta
678/2002
Laki velkojien maksunsaantijärjestyksestä annetun lain 6 §:n muuttamisesta
677/2002
Laki perintätoiminnan luvanvaraisuudesta annetun lain 13 §:n muuttamisesta
676/2002
Laki kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä annetun lain 17 §:n muuttamisesta
675/2002
Laki rikosvahinkolain 19 §:n muuttamisesta
674/2002
Laki lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta annetun lain 26 §:n muuttamisesta
673/2002
Laki rikoslain 9 luvun muuttamisesta
672/2002
Laki sakon täytäntöönpanosta
671/2002
Maa- ja metsätalousministeriön asetus satovahinkojen korvaamisessa käytettävistä yksikköhinnoista ja normisadoista vuonna 2002
670/2002
Valtioneuvoston asetus Geodeettisesta laitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
669/2002
Valtioneuvoston asetus maanmittauslaitoksesta annetun asetuksen muuttamisesta
668/2002
Laki elokuvataiteen edistämisestä annetun lain 4 ja 8 §:n muuttamisesta
667/2002
Laki taiteen edistämisen järjestelystä annetun lain muuttamisesta
666/2002
Laki taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taiteilija-apurahoista annetun lain muuttamisesta
665/2002
Laki eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista annetun lain muuttamisesta
664/2002
Laki eräistä kuvataiteen tekijöille suoritettavista apurahoista annetun lain muuttamisesta
663/2002
Laki nuorisotyölain muuttamisesta
662/2002
Laki liikuntalain muuttamisesta
661/2002
Valtioneuvoston asetus rikesakkorikkomuksista annetun asetuksen muuttamisesta
660/2002
Tasavallan presidentin asetus Latvian kanssa viisumivapautta koskevan sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
659/2002
Laki kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain muuttamisesta
658/2002
Laki valtion eläkerahastosta annetun lain 7 b §:n kumoamisesta
657/2002
Laki valtion perhe-eläkelain 23 §:n muuttamisesta
656/2002
Laki valtion eläkelain muuttamisesta
655/2002
Laki merimieseläkelain muuttamisesta
654/2002
Laki maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain 40 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
653/2002
Laki maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta annetun lain 37 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
652/2002
Laki maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain 43 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
651/2002
Laki luopumiseläkelain 24 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.