Säädökset alkuperäisinä: 2002

750/2002
Laki työsopimuslain 2 luvun 3 §:n muuttamisesta
749/2002
Laki lähetetyistä työntekijöistä annetun lain 2 §:n muuttamisesta
748/2002
Laki terveydensuojelulain 3 §:n muuttamisesta
747/2002
Laki työmarkkinatuesta annetun lain 8 a §:n muuttamisesta
746/2002
Laki nuorista työntekijöistä annetun lain 1 §:n muuttamisesta
745/2002
Laki siviilipalveluslain 22 §:n muuttamisesta
744/2002
Laki säteilylain 3 §:n muuttamisesta
743/2002
Laki kemikaalilain 3 §:n muuttamisesta
742/2002
Laki ydinenergialain 59 §:n muuttamisesta
741/2002
Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain 11 a §:n muuttamisesta
740/2002
Laki työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa annetun lain 4 §:n muuttamisesta
739/2002
Laki rikoslain 47 luvun 1 ja 8 §:n muuttamisesta
738/2002
Työturvallisuuslaki
737/2002
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maaseutuelinkeinojen rahoituslain mukaisten valtiontakausten hakuajasta
736/2002
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus kuljetettavista painelaitteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen 2 §:n ja liitteen muuttamisesta
735/2002
Valtioneuvoston asetus eräistä pysyvistä orgaanisista aineista
734/2002
Valtioneuvoston asetus lukioasetuksen 10 §:n muuttamisesta
733/2002
Valtioneuvoston asetus ylioppilastutkintoasetuksen muuttamisesta
732/2002
Valtioneuvoston asetus valtion nuorisoneuvostosta annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta
731/2002
Valtioneuvoston asetus taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taiteilija-apurahoista annetun asetuksen eräiden säännösten kumoamisesta
730/2002
Valtioneuvoston asetus eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista annetun asetuksen 2 §:n ja 10 §:n 1 momentin kumoamisesta
729/2002
Valtioneuvoston asetus nuorisotyöstä
728/2002
Valtioneuvoston asetus liikunta-asetuksen muuttamisesta
727/2002
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden torjunta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vihanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmisteissa
726/2002
Valtioneuvoston asetus tupakkatuotteen haitta-aineiden enimmäismääristä annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta
725/2002
Valtioneuvoston asetus toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun asetuksen muuttamisesta
724/2002
Laki maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain muuttamisesta
723/2002
Laki tapaturmavakuutuslain muuttamisesta
722/2002
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kalahygieniasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
721/2002
Valtioneuvoston asetus työntekijäin eläkeasetuksen 3 §:n muuttamisesta
720/2002
Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon vuoden 2002 voimavaroista annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta
719/2002
Valtioneuvoston asetus väylämaksusta
718/2002
Valtioneuvoston asetus valtion talousarviosta annetun asetuksen muuttamisesta
717/2002
Valtioneuvoston asetus poliisin henkilörekistereistä annetun asetuksen 9 §:n kumoamisesta
716/2002
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta
715/2002
Laki Uruguayn itäisen tasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
714/2002
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvilajikkeiden lajikeluettelosta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 8 §:n muuttamisesta
713/2002
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus elintarvikeissa ja alkoholijuomissa käytettävistä muista lisäaineista kuin makeutusaineista ja väreistä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta
712/2002
Sisäasiainministeriön asetus suojelupoliisin ennalta estävässä turvallisuustyössä noudatettavista yleisistä perusteista annetun sisäasiainministeriön päätöksen kumoamisesta
711/2002
Puolustusministeriön asetus turvallisuusselvitysten hakemisesta puolustusministeriön hallinnonalalla
710/2002
Sisäasiainministeriön asetus turvallisuusselvitysten hakemismenettelystä
709/2002
Valtioneuvoston asetus viestintähallinnosta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
708/2002
Väylämaksulaki
707/2002
Valtioneuvoston asetus poliisiasetuksen muuttamisesta
706/2002
Valtioneuvoston asetus poliisin hallinnosta annetun asetuksen muuttamisesta
705/2002
Valtioneuvoston asetus rikoslain 44 luvun 16 §:n 1 momentissa tarkoitetuista dopingaineista
704/2002
Laki vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta
703/2002
Laki lääkkeiden velvoitevarastointilain muuttamisesta
702/2002
Laki lääkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta
701/2002
Laki apteekkimaksusta annetun lain muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.