Säädökset alkuperäisinä: 2002

800/2002
Maa- ja metsätalousministeriön asetus emolehmä- ja uuhipalkkioiden kiintiöistä
799/2002
Maa- ja metsätalousministeriön asetus TSE-riskiaineksen käsittelystä
798/2002
Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon vuoden 2003 voimavaroista
797/2002
Tasavallan presidentin asetus Venäjän kanssa eräiden rajanylityspaikkojen avaamisesta kansainväliselle liikenteelle tehdyn periaatesopimuksen osittaisesta voimaansaattamisesta
796/2002
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2002 metsämarjojen ja -sienten varastointituen maksatuksesta
795/2002
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2002 kasvihuonetuen toisen erän maksatuksesta
794/2002
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvituotteiden maahantuonnissa, maastaviennissä ja markkinoinnissa noudatettavista kasvinsuojelun vaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
793/2002
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta toimenpiteistä kasvintuhoojien leviämisen estämiseksi ja hävittämiseksi annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
792/2002
Sisäasiainministeriön asetus poliisin virkapuvusta annetun sisäasiainministeriön asetuksen 8 ja 17 §:n muuttamisesta
791/2002
Valtioneuvoston asetus valtakunnallisesta terveydenhuollon eettisestä neuvottelukunnasta annetun asetuksen muuttamisesta
790/2002
Valtioneuvoston asetus torjunta-aineasetuksen muuttamisesta
789/2002
Valtioneuvoston asetus sakon täytäntöönpanosta
788/2002
Valtioneuvoston asetus ulkoasiainhallinnosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
787/2002
Verohallituksen päätös muiden verovelvollisten kuin yhteisöjen ja yhteisetuuksien verovuoden 2001 verotuksen päättymisestä
786/2002
Maa- ja metsätalousministeriön asetus ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteistä sekä maatalouden ympäristötuen koulutukseen liittyvästä tuesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 20 §:n ja liitteen 1 muuttamisesta
785/2002
Valtioneuvoston asetus koulutustoimikunnista ja koulutuksen yhteistyöneuvottelukunnasta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
784/2002
Valtioneuvoston asetus teknillistieteellisistä tutkinnoista annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
783/2002
Laki äitiysavustuslain muuttamisesta
782/2002
Sisäasiainministeriön asetus vartioimis- ja järjestyksenvalvontatehtävässä mukana pidettävästä koirasta
781/2002
Sisäasiainministeriön asetus vartijan erityisestä voimankäyttökoulutuksesta
780/2002
Sisäasiainministeriön asetus vartioimisliikkeen vastaavan hoitajan ja vartijan koulutuksesta
779/2002
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden maatilatalouden kehittämisrahaston varoista myönnettyjen valtionlainojen korosta
778/2002
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kylvösiementen yhteisen markkinajärjestelmän hallinnosta ja valvonnasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
777/2002
Maa- ja metsätalousministeriön asetus puutarhatuotteiden varastointituesta
776/2002
Valtioneuvoston asetus avioliittoasetuksen 13 §:n muuttamisesta
775/2002
Laki ulosottolain 10 luvun 7 ja 13 §:n muuttamisesta
774/2002
Laki käräjäoikeuslain 17 §:n muuttamisesta
773/2002
Laki liiketoimintakiellosta annetun lain 19 §:n muuttamisesta
772/2002
Laki yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain 49 §:n muuttamisesta
771/2002
Laki yrityksen saneerauksesta annetun lain 68 §:n muuttamisesta
770/2002
Laki konkurssisäännön 1 d §:n muuttamisesta
769/2002
Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 11 luvun 7 ja 8 §:n muuttamisesta
768/2002
Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta
767/2002
Sisäasiainministeriön asetus poliisin virkapuvusta
766/2002
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden tehtävien siirrosta tullilaitoksen hoidettavaksi
765/2002
Valtioneuvoston asetus Euroopan laajuisen rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta
764/2002
Laki alkoholilain muuttamisesta
763/2002
Laki ulkoasiainhallintolain 26 ja 27 §:n muuttamisesta
762/2002
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus uusien aineiden ilmoitusmenettelystä annetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen muuttamisesta
761/2002
Verohallituksen päätös vuoden 2002 kiinteistöverotuksen päättymisestä
760/2002
Valtioneuvoston asetus alusten radiolaitteista annetun asetuksen muuttamisesta
759/2002
Valtioneuvoston asetus alusten katsastuksista annetun asetuksen 5 §:n 4 momentin kumoamisesta
758/2002
Valtioneuvoston asetus kuntoutusraha-asetuksen 3 luvun otsikon muuttamisesta
757/2002
Valtioneuvoston asetus rintamasotilaseläkeasetuksen 1 §:n muuttamisesta
756/2002
Valtioneuvoston asetus perhe-eläkeasetuksen 1 §:n muuttamisesta
755/2002
Valtioneuvoston asetus kansaneläkeasetuksen 69 §:n muuttamisesta
754/2002
Laki työvoimapalvelulain 13 b §:n muuttamisesta
753/2002
Laki sosiaalihuoltolain 27 e §:n muuttamisesta
752/2002
Laki työterveyshuoltolain 2 ja 12 §:n muuttamisesta
751/2002
Laki kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 22 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.