Säädökset alkuperäisinä: 2002

900/2002
Laki puolustustarvikkeiden maastaviennistä ja kauttakuljetuksesta annetun lain muuttamisesta
899/2002
Valtioneuvoston päätös maakunnista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
898/2002
Valtioneuvoston asetus kaupparekisteriasetuksen muuttamisesta
897/2002
Laki konkurssipesien hallinnon valvonnasta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
896/2002
Laki patentti- ja rekisterihallituksen valitusasioiden käsittelystä annetun lain 1 ja 3 §:n muuttamisesta
895/2002
Laki säätiölain muuttamisesta
894/2002
Laki yhdistyslain 35 §:n muuttamisesta
893/2002
Laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain muuttamisesta
892/2002
Laki eurooppalaisesta taloudellisesta etuyhtymästä annetun lain 4 §:n muuttamisesta
891/2002
Laki prokuralain 4 §:n kumoamisesta
890/2002
Laki osuuskuntalain 5 luvun 5 ja 15 §:n muuttamisesta
889/2002
Laki asumisoikeusyhdistyksistä annetun lain 34 §:n muuttamisesta
888/2002
Laki asunto-osakeyhtiölain 53 ja 59 §:n muuttamisesta
887/2002
Laki osakeyhtiölain muuttamisesta
886/2002
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatalouden ympäristötuen erityistuesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 24 §:n muuttamisesta
885/2002
Valtioneuvoston asetus äitiysavustuksesta ja adoptiotuesta
884/2002
Valtioneuvoston asetus maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
883/2002
Tasavallan presidentin asetus Kansainvälistä merenkulkujärjestöä koskevan yleissopimuksen muutosten voimaansaattamisesta
882/2002
Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 4 ja 28 §:n muuttamisesta
881/2002
Laki lasten päivähoidosta annetun lain 11 a §:n muuttamisesta
880/2002
Laki tapaturma- ja liikennevakuutuslaitoksilta vuodelta 2003 perittävästä maksusta
879/2002
Laki sosiaali- ja terveyskertomuksesta
878/2002
Kauppakamarilaki
877/2002
Laki korkea-asteen koulutusta koskevien tutkintojen tunnustamista Euroopan alueella koskevan yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
876/2002
Laki Pohjoismaiden välillä tehdyn eräiden kansalaisuutta koskevien määräysten voimaansaattamista koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
875/2002
Laki valtion virkamiesten tapaturmakorvauksesta annetun lain 3 ja 4 §:n kumoamisesta
874/2002
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvinviljelyn kansallisen tuen maksatuksesta mallasohralle markkinointivuodelta 2001/2002
873/2002
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus asioista, joista vakuutuslaitoksen on pyydettävä tapaturma-asiain korvauslautakunnan lausunto
872/2002
Valtioneuvoston kanslian asetus valtioneuvoston kanslian työjärjestyksen muuttamisesta
871/2002
Valtioneuvoston asetus orgaanisten tinayhdisteiden markkinoille luovuttamisen ja käytön rajoittamisesta
870/2002
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta klassisen sikaruton vastustamisesta
869/2002
Maa- ja metsätalousministeriön asetus meijerimaidon viitemäärien siirtämisestä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
868/2002
Valtioneuvoston asetus maakotkien porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta
867/2002
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain 9 §:ssä tarkoitetuista indeksiluvuista
866/2002
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain soveltamisesta annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
865/2002
Valtiovarainministeriön asetus 100 euron juhlarahasta
864/2002
Valtioneuvoston asetus liikennevakuutuskeskuksen säännöt sisältävän asetuksen muuttamisesta
863/2002
Valtioneuvoston asetus liikennevakuutusasetuksen 9 §:n 2―5 momentin kumoamisesta
862/2002
Valtioneuvoston asetus laivavarusteista annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
861/2002
Valtioneuvoston asetus kanavamaksuista annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
860/2002
Valtioneuvoston asetus siirrettävälle C-sokerille maksettavasta varastointikustannusten korvauksesta markkinointivuodelta 2001/2002
859/2002
Valtioneuvoston asetus sisäasiainministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta
858/2002
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta TSE-riskiaineksen erottamisesta teurastamossa, teurastuspaikassa ja leikkaamossa annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
857/2002
Opetusministeriön asetus museoviraston suoritteiden maksullisuudesta annetun opetusministeriön asetuksen 6 §:n muuttamisesta
856/2002
Valtioneuvoston asetus tieliikenneasetuksen muuttamisesta annetun asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta
855/2002
Valtioneuvoston asetus kansanedustajien paikkojen jaosta vaalipiirien kesken
854/2002
Tasavallan presidentin asetus Tansanian kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
853/2002
Tasavallan presidentin asetus Kroatian kanssa tehdyn sijoitusten vastavuoroista edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
852/2002
Laki Kroatian kanssa tehdyn sijoitusten vastavuoroista edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
851/2002
Oikeusministeriön asetus vankeinhoitolaitoksen tunnuskuvasta ja virkamerkistä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.