Säädökset alkuperäisinä: 2002

1350/2002
Valtioneuvoston asetus työmarkkina-alueista
1349/2002
Valtioneuvoston asetus yksityisiä työvoimapalveluja koskevasta tietojenantovelvollisuudesta
1348/2002
Valtioneuvoston asetus julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 3 luvun 10 §:n mukaisen ilmoitusvelvollisuuden toimeenpanosta valtion virastoissa ja laitoksissa
1347/2002
Valtioneuvoston asetus julkisen työvoimapalvelun toimeenpanosta
1346/2002
Valtioneuvoston asetus julkiseen työvoimapalveluun kuuluvista etuuksista
1345/2002
Valtioneuvoston asetus eräiden työllisyysmäärärahojen käytöstä
1344/2002
Valtioneuvoston asetus julkisesta työvoimapalvelusta
1343/2002
Valtioneuvoston asetus erikoislääkärin tutkinnosta annetun asetuksen 6 §:n muuttamisesta
1342/2002
Valtioneuvoston asetus lääkärin perusterveydenhuollon lisäkoulutuksesta annetun asetuksen 4 §:n muuttamisesta
1341/2002
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eräiden erityiseläkelaitosten tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä
1340/2002
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutusyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä
1339/2002
Valtioneuvoston asetus Lääkehoidon kehittämiskeskuksesta
1338/2002
Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon vuoden 2003 voimavaroista annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta
1337/2002
Verohallituksen päätös niistä perusteista, joiden mukaan muun kiinteistön kuin maatilan maapohjan verotusarvo lasketaan vuodelta 2002 toimitettavassa verotuksessa
1336/2002
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutuskassan ja eläkesäätiön tilinpäätöksestä
1335/2002
Suomen Pankin ilmoitus viitekorosta ja viivästyskorosta
1334/2002
Työministeriön asetus työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen yleisistä hankintaehdoista ja opiskelijoiden valintamenettelystä
1333/2002
Valtioneuvoston asetus merkittävistä ja kalliista sairausvakuutuslain 9 §:n 4 momentin mukaan korvattavista lääkkeistä ja sairauksista, joiden hoitoon ne korvataan
1332/2002
Valtioneuvoston asetus työttömyysetuutta määrättäessä huomioon otettavasta tulosta
1331/2002
Valtioneuvoston asetus työttömyysturvalautakunnasta
1330/2002
Valtioneuvoston asetus työttömyysturvalain täytäntöönpanosta
1329/2002
Valtioneuvoston asetus rikosseuraamusalan neuvottelukunnasta
1328/2002
Laki maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 10 §:n muuttamisesta
1327/2002
Laki tapaturmavakuutuslain 53 §:n muuttamisesta
1326/2002
Laki maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta annetun lain 32 §:n muuttamisesta
1325/2002
Laki maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain 37 §:n muuttamisesta
1324/2002
Laki maataloustuotannon lopettamistuesta annetun lain 19 §:n muuttamisesta
1323/2002
Laki kasvihuonetuotannon ja omenanviljelyn lopettamistuesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta
1322/2002
Laki maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain 40 §:n muuttamisesta
1321/2002
Laki yrittäjien eläkelain 15 §:n muuttamisesta
1320/2002
Laki maatalousyrittäjien eläkelain 18 §:n muuttamisesta
1319/2002
Laki työntekijäin eläkelain 20 §:n muuttamisesta
1318/2002
Laki opiskeluun liittyvissä työhön rinnastettavissa olosuhteissa syntyneen vamman tai sairauden korvaamisesta
1317/2002
Laki maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 11 ja 22 §:n muuttamisesta
1316/2002
Laki tapaturmavakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain muuttamisesta
1315/2002
Laki ammattitautilain muuttamisesta
1314/2002
Laki tapaturmavakuutuslain muuttamisesta
1313/2002
Laki yhteisistä tutkintaryhmistä
1312/2002
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta peltokasvien tuen non food -kesannon ehdoista vuonna 2003
1311/2002
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus koulutusrahaston säännöiksi
1310/2002
Laki Vakuutusvalvontavirastosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
1309/2002
Laki tuloverolain 92 §:n muuttamisesta
1308/2002
Laki aikuiskoulutustuesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
1307/2002
Laki valtion virkamieslain 10 luvun kumoamisesta
1306/2002
Laki Koulutusrahastosta
1305/2002
Vuorotteluvapaalaki
1304/2002
Laki kuntoutusrahalain muuttamisesta
1303/2002
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta
1302/2002
Laki työntekijäin eläkelain 12 c §:n muuttamisesta
1301/2002
Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.