1371/2002

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2002

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus alkoholijuomien anniskelupaikan vastaavan hoitajan ja tämän sijaisten ammatillisista edellytyksistä

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun alkoholilain (1143/1994) 21 b §:n 5 momentin, sellaisena kuin se on laissa 764/2002, nojalla:

1 §
Ravitsemisalan koulutuksen opetus- suunnitelma

Hotelli- ja ravintola-alan perustutkinnosta, ammatti- ja erikoisammattitutkinnosta sekä matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinnosta säädetään erikseen.

Alkoholilain 21 b §:n 3 momentissa tarkoitetun ravitsemisalan koulutuksen ja näyttötutkintona suoritettavien tutkintojen osaamisvaatimuksia laadittaessa tulee ottaa huomioon seuraavat aiheet:

1) Alkoholin aiheuttamat sosiaaliset, terveydelliset ja yhteiskunnalliset haitat;

2) Alkoholijuomien anniskelua koskevat säännökset:

a) anniskeluluvan myöntämisen edellytykset;

b) anniskelukiellot alaikäisille ja päihtyneille;

c) anniskelupaikan järjestys, anniskelualue, anniskeluajat, mainonnan rajoitukset ja muut anniskelua koskevat erityiset velvoitteet;

d) vastaavan hoitajan ja muun henkilökunnan tehtävät ja omavalvonta;

e) viranomaisvalvonta ja sanktiot;

3) Ravintolahenkilökunnan oikeudet ja velvollisuudet käytännössä:

a) päihteiden vaikutus käyttäytymiseen;

b) järjestyksen ja viihtyvyyden turvaaminen ja oikeus asiakasvalintaan;

c) päihtyneiden ja häiritsevästi käyttäytyvien asiakkaiden käsitteleminen;

d) sisäänpääsyn estäminen, anniskelusta kieltäytyminen ja anniskelupaikasta poistaminen käytännössä;

e) henkilökunnan työsuojeluriskit ja niihin varautuminen; sekä

f) vastaavan hoitajan ja henkilökunnan oikeudellinen vastuu.

2 §
Todistus anniskelua koskevien säännösten hallitsemisesta

Alkoholilain 21 b §:n 3 ja 4 momentissa tarkoitetulla todistuksella voidaan osoittaa erikseen, että henkilö hallitsee alkoholijuomien anniskelua koskevat säännökset.

Valtioneuvoston toimiluvan tai opetusministeriön järjestämisluvan nojalla ravintolapalvelun koulutusta antava oppilaitos voi antaa todistuksen sille, joka osoittaa kokeessa hallitsevansa edellä 1 §:n 2 momentin 2-kohdassa tarkoitetut säännökset.

Kokeeseen voi osallistua myös ilman kokeen järjestävän oppilaitoksen koulutukseen osallistumista. Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus antaa tarvittaessa ohjeita kokeen sisällöstä ja arvostelusta sekä vahvistaa todistuksen mallin.

3 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1.1.2003. Asetuksen 1 §:ää sovelletaan ravitsemisalan koulutukseen ja näyttötutkintoihin kuitenkin vasta 1.8.2003 lähtien.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2002

Peruspalveluministeri
Eva Biaudet

Hallitusneuvos
Ismo Tuominen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.