1265/2002

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2002

Valtioneuvoston asetus moottoribensiinin ja dieselöljyn laatuvaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä,

muutetaan moottoribensiinin ja dieselöljyn laatuvaatimuksista 28 päivänä joulukuuta 2000 annetun valtioneuvoston asetuksen (1271/2000) 1 ja 2 § seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan Suomessa markkinoille luovutettavaan M- ja N-luokan ajoneuvossa (autossa) ja L-luokan ajoneuvossa (moottoripyörässä, mopossa tai vastaavassa) käytettävään moottoribensiiniin ja dieselöljyyn.

Tätä asetusta ei sovelleta kuitenkaan sotilasajoneuvoasetuksessa (560/1992) tarkoitetuissa sotilasajoneuvoissa käytettäviin polttoaineisiin.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) moottoribensiinillä nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetussa laissa (1472/1994) tarkoitettuja tullitariffin nimikkeeseen 2710 kuuluvia haihtuvia kivennäisöljyjä, jotka on tarkoitettu ottomoottorilla varustettujen 1 §:ssä tarkoitettujen ajoneuvojen polttoaineeksi;

2) dieselöljyllä nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetussa laissa tarkoitettuja tullitariffin nimikkeeseen 2710 kuuluvia dieselöljyjä, jotka on tarkoitettu dieselmoottorilla varustettujen 1 §:ssä tarkoitettujen ajoneuvojen polttoaineeksi;

3) M- ja N-luokan ajoneuvolla (autolla) ja L-luokan ajoneuvolla (moottoripyörällä, mopolla tai vastaavalla) ajoneuvolaissa (1090/2002) määriteltyjä ajoneuvoja.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2002

Liikenne- ja viestintäministeri
Kimmo Sasi

Apulaisosastopäällikkö
Reino Lampinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.