1217/2002

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2002

Maa- ja metsätalousministeriön asetus kolmansista maista tuotavasta lihasta ja lihatuotteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan kolmansista maista tuotavasta lihasta ja lihatuotteista 17 päivänä tammikuuta 2001 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (17/2001) 4 ja 5 § sekä liite 1, sellaisena kuin se on maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa 375/2002, seuraavasti:

4 §
Tuonti omaan käyttöön

Tämän asetuksen 13 §:ä ja 11, 12, 14, 16―21 sekä 23―24 §:n todistuksia koskevia vaatimuksia ei sovelleta yksityishenkilön mukanaan käsimatkatavaroissa tai muiden matkatavaroiden joukossa tuomiin ja tämän yksityistaloudessa käytettäväksi tarkoitettuihin eriin

a) Grönlannista, Färsaarilta, Islannista, Andorrasta, San Marinosta, Sveitsistä, Virosta, Liettuasta, Latviasta, Puolasta, Tsekin tasavallasta, Slovakiasta, Unkarista, Sloveniasta, Romaniasta, Bulgariasta, Maltalta tai Kyprokselta tuotavaa lihaa ja lihatuotteita; ja

b) lihaa tai lihatuotteita sisältävää vauvanruokaa tai erityisruokaa lääketieteellisin perustein edellyttäen, että tuotteet ovat avaamattomissa alkuperäisissä vähittäismyyntipakkauksissaan, jotka säilyvät huoneenlämmössä.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun erän koko ei kuitenkaan saa olla suurempi kuin mitä yksittäisen henkilön voidaan, tuotteen ominaispiirteet huomioiden, katsoa kohtuudella voivan kuluttaa.

5 §
Metsästysretkellä pyydettyjen riistaeläinten lihan ja siitä valmistettujen lihatuotteiden tuonti omaan käyttöön

Tämän asetuksen 14, 17―19 sekä 24 §:n todistuksia koskevia vaatimuksia ei sovelleta yksityishenkilön mukanaan Grönlannista, Färsaarilta, Islannista, Andorrasta, San Marinosta, Sveitsistä, Virosta, Liettuasta, Latviasta, Puolasta, Tsekin tasavallasta, Slovakiasta, Unkarista, Sloveniasta, Romaniasta, Bulgariasta, Maltalta ja Kyprokselta käsimatkatavaroissa tai muiden matkatavaroiden joukossa tuomaan metsästysretkellä pyytämiensä riistaeläinten lihaan ja siitä valmistettuihin lihatuotteisiin, jotka on tarkoitettu tuojan yksityistaloudessa käytettäväksi. Tällaisen erän koko ei kuitenkaan saa olla suurempi kuin mitä yksittäisen henkilön voidaan, tuotteen ominaispiirteet huomioiden, katsoa kohtuudella voivan kuluttaa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003.

Komission päätös 2002/940/EY (32002L0940); EYVL N:o L 325, 30.11.2002, s. 40

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2002

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Eläinlääkintöneuvos
Hentriikka Kontio

Liite 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.