1214/2002

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2002

Valtiovarainministeriön päätös verohallituksen määräämisestä toimivaltaisena viranomaisena ratkaisemaan eräitä verotusta koskevissa kansainvälisissä sopimuksissa tarkoitettuja asioita

Valtiovarainministeriö on verotusmenettelystä 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun lain (1558/1995) 89 §:n 5 momentin ja tämän päätöksen 2 §:ssä mainittujen sopimusmääräysten nojalla määrännyt:

1 §

Verohallitus ratkaisee 2 §:ssä tarkoitetuissa sopimuksissa mainittuna toimivaltaisena viranomaisena sopimuksissa tarkoitetut asiat, jotka koskevat:

1) tietojenvaihtoa ja muuta virka-apua;

2) keskinäiseen sopimusmenettelyyn kuuluvia yksittäistapauksia; ja

3) verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 89 §:n 3 momentissa tarkoitettuja, 2 §:ssä mainitun sopimuksen soveltamiseen liittyviä hakemuksia, jos vapautettavaksi pyydetty määrä on enintään 50 000 euroa.

Valtiovarainministeriö ratkaisee kuitenkin 1 momentissa tarkoitetun asian, jos asia on periaatteellisesti tärkeä.

2 §

Valtiovarainministeriön päätöksen perusteena olevat sopimusmääräykset:

1) Pohjoismaiden kanssa tehdyt sopimukset:

Pohjoismaiden välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi 23 päivänä syyskuuta 1996 tehdyn sopimuksen (SopS 26/1997 ja 34/1998) 3 artiklan 1 j 3) kohta ja 10 artiklan 7 kappale,

Pohjoismaiden välillä virka-avusta veroasioissa 7 päivänä joulukuuta 1989 tehdyn sopimuksen (SopS 37/1991) 3 artiklan 1 b 4) kohta,

Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välillä perintö- ja lahjaveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi 12 päivänä syyskuuta 1989 tehdyn sopimuksen (SopS 83/1992 ja 103/1993) 3 artiklan 1 e 2) kohta.

2) Muiden maiden kanssa tehdyt sopimukset:

Suomen tasavallan ja Alankomaiden kuningaskunnan välillä tulo- varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 28 päivänä joulukuuta 1995 tehdyn sopimuksen (SopS 84/1997 ja 31/1998) 3 artiklan 1 i 1) kohta,

Suomen tasavallan hallituksen ja Amerikan yhdysvaltojen hallituksen välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 21 päivänä syyskuuta 1989 tehdyn sopimuksen (SopS 2/1991) 3 artiklan 1 h 1) kohta,

Suomen tasavallan ja Arabiemiraattien liiton välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 12 päivänä maaliskuuta 1996 tehdyn sopimuksen (SopS 90/1997 ja 32/1998) 3 artiklan 1 i 1) kohta,

Suomen tasavallan ja Argentiinan tasavallan välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi 13 päivänä joulukuuta 1994 tehdyn sopimuksen (SopS 85/1996) 3 artiklan 1 g 1) kohta,

Suomen ja Australian välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 12 päivänä syyskuuta 1984 tehdyn sopimuksen (SopS 26/1986) 3 artiklan 1 j) kohta,

Suomen ja Barbadosin välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi 15 päivänä kesäkuuta 1989 tehdyn sopimuksen (SopS 79/1992) 3 artiklan 1 h 1) kohta,

Suomen Tasavallan ja Belgian Kuningaskunnan välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 18 päivänä toukokuuta 1976 tehdyn sopimuksen (SopS 66/1978) 3 artiklan 1 h ii) kohta,

Suomen tasavallan ja Brasilian liittotasavallan välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 2 päivänä huhtikuuta 1996 tehdyn sopimuksen (SopS 92/1997 ja 33/1998) 3 artiklan 1 i 2) kohta,

Suomen tasavallan ja Bulgarian kansantasavallan välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi 25 päivänä huhtikuuta 1985 tehdyn sopimuksen (SopS 11/1986) 3 artiklan 1 d 1) kohta,

Suomen tasavallan ja Etelä-Afrikan tasavallan välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 26 päivänä toukokuuta 1995 tehdyn sopimuksen (SopS 78/1995 ja 4/1996) 3 artiklan 1 e 1) kohta,

Suomen Tasavallan ja Filippiinien Tasavallan välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 13 päivänä lokakuuta 1978 tehdyn sopimuksen (SopS 60/1981) 3 artiklan 1 j 1) kohta,

Suomen Tasavallan ja Helleenien Tasavallan välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi 21 päivänä tammikuuta 1980 tehdyn sopimuksen (SopS 58/1981) 3 artiklan 1 i 1) kohta,

Suomen tasavallan ja Indonesian tasavallan välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 15 päivänä lokakuuta 1987 tehdyn sopimuksen (SopS 4/1989) 3 artiklan 1 h 1) kohta,

Suomen tasavallan ja Intian tasavallan välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi 10 päivänä kesäkuuta 1983 tehdyn sopimuksen (SopS 59/1984) 3 artiklan 1 f 1) kohta,

Suomen tasavallan hallituksen ja Irlannin hallituksen välillä tulo- ja myyntivoittoveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 27 päivänä maaliskuuta 1992 tehdyn sopimuksen (SopS 88/1993) 3 artiklan 1 j 1) kohta,

Suomen Tasavallan hallituksen ja Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistyneen Kuningaskunnan hallituksen välillä tulon ja omaisuuden kaksinkertaisen verotuksen sekä veron kiertämisen estämiseksi 17 päivänä heinäkuuta 1969 tehdyn sopimuksen (SopS 2/1970) 3 artiklan 1 j) kohta,

Suomen tasavallan ja Israelin valtion välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 8 päivänä tammikuuta 1997 tehdyn sopimuksen (SopS 90/1998) 3 artiklan 1 f 1) kohta,

Suomen ja Italian välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 12 päivänä kesäkuuta 1981 tehdyn sopimuksen (SopS 55/1983) 3 artiklan 1 i 1) kohta,

Suomen tasavallan ja Itävallan tasavallan välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 26 päivänä heinäkuuta 2000 tehdyn sopimuksen (SopS 18/2001) 3 artiklan 1 f 2) kohta,

Suomen Tasavallan ja Japanin välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 29 päivänä helmikuuta 1972 tehdyn sopimuksen (SopS 43/1972) 3 artiklan 1 i) kohta,

Suomen tasavallan ja Jugoslavian sosialistisen liittotasavallan välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi 8 päivänä toukokuuta 1986 tehdyn sopimuksen (SopS 60/1987), jota sovelletaan toisaalta Suomen sekä toisaalta Jugoslavian liittotasavallan, Kroatian ja Slovenian välisissä suhteissa, 3 artiklan 1 h 1) kohta,

Suomen ja Kanadan välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 28 päivänä toukokuuta 1990 tehdyn sopimuksen (SopS 81/1992) 3 artiklan 1 j 2) kohta,

Suomen tasavallan hallituksen ja Kiinan kansantasavallan hallituksen välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 12 päivänä toukokuuta 1986 tehdyn sopimuksen (SopS 62/1987) 3 artiklan 1 i 1) kohta,

Suomen Tasavallan ja Korean Tasavallan välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 8 päivänä helmikuuta 1979 tehdyn sopimuksen (SopS 75/1981) 3 artiklan 1 i 2) kohta,

Suomen tasavallan ja Latvian tasavallan välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 23 päivänä maaliskuuta 1993 tehdyn sopimuksen (SopS 92/1993) 3 artiklan 1 h 1) kohta,

Suomen tasavallan ja Liettuan tasavallan välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 30 päivänä huhtikuuta 1993 tehdyn sopimuksen (SopS 94/1993) 3 artiklan 1 h 1) kohta,

Suomen ja Luxemburgin välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi 1 päivänä maaliskuuta 1982 tehdyn sopimuksen (SopS 18/1983) 3 artiklan 1 h 1) kohta,

Suomen hallituksen ja Makedonian hallituksen välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi 25 päivänä tammikuuta 2001 tehdyn sopimuksen (SopS 23/2001) 3 artiklan 1 h 1) kohta,

Suomen hallituksen ja Malesian hallituksen välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 28 päivänä maaliskuuta 1984 tehdyn sopimuksen (SopS 16/1986) 3 artiklan 1 j 1) kohta,

Suomen tasavallan ja Maltan välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi 30 päivänä lokakuuta 2000 tehdyn sopimuksen (SopS 82/2001) 3 artiklan 1 h 1) kohta,

Suomen Tasavallan hallituksen ja Marokon Kuningaskunnan hallituksen välillä tulo- ja omaisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi 25 päivänä kesäkuuta 1973 tehdyn verosopimuksen (SopS 8/1980) 3 artiklan 1 j) kohta,

Suomen tasavallan ja Meksikon yhdysvaltojen välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 12 päivänä helmikuuta 1997 tehdyn sopimuksen (SopS 65/1998) 3 artiklan 1 i 2) kohta,

Suomen tasavallan ja Pakistanin islamilaisen tasavallan välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 30 päivänä joulukuuta 1994 tehdyn sopimuksen (SopS 15/1996) 3 artiklan 1 i 1) kohta,

Suomen hallituksen ja Portugalin hallituksen välillä tulon ja omaisuuden kaksinkertaisen verotuksen estämiseksi 27 päivänä huhtikuuta 1970 tehdyn sopimuksen (SopS 27/1971) 3 artiklan 1 g 2) kohta,

Suomen tasavallan hallituksen ja Puolan tasavallan hallituksen välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi 26 päivänä lokakuuta 1977 tehdyn sopimuksen (SopS 26/1979) 3 artiklan 1 i) kohta,

Suomen Tasavallan Hallituksen ja Ranskan Tasavallan Hallituksen välillä tulon ja omaisuuden kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 11 päivänä syyskuuta 1970 tehdyn sopimuksen (SopS 8/1972) 3 artiklan 1 f) kohta,

Suomen tasavallan ja Romanian välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi 27 päivänä lokakuuta 1998 tehdyn sopimuksen (SopS 7/2000) 3 artiklan 1 h 1) kohta,

Suomen Tasavallan ja Saksan Liittotasavallan välillä tulo- ja varallisuusveroja sekä eräitä muita veroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi 5 päivänä heinäkuuta 1979 tehdyn sopimuksen (SopS 18/1982) 3 artiklan 1 f i) kohta,

Suomen ja Sambian välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 3 päivänä marraskuuta 1978 tehdyn sopimuksen (SopS 28/1985) 3 artiklan 1 i 1) kohta,

Suomen tasavallan ja Singaporen tasavallan välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 7 päivänä kesäkuuta 2002 tehdyn sopimuksen (SopS 23/2002) 3 artiklan 1 h 1) kohta,

Suomen tasavallan hallituksen ja Slovakian tasavallan hallituksen välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 15 päivänä helmikuuta 1999 tehdyn sopimuksen (SopS 28/2000) 3 artiklan 1 h 2) kohta,

Suomen Tasavallan Hallituksen ja Sri Lankan Demokraattisen Sosialistisen Tasavallan hallituksen välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 18 päivänä toukokuuta 1982 tehdyn sopimuksen (SopS 20/1984) 3 artiklan 1 i 2) kohta,

Suomen tasavallan ja Sveitsin valaliiton välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi 16 päivänä joulukuuta 1991 tehdyn sopimuksen (SopS 90/1993) 3 artiklan 1 h 1) kohta,

Suomen ja Tansanian välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 12 päivänä toukokuuta 1976 tehdyn sopimuksen (SopS 70/1978) 3 artiklan 1 i ii) kohta,

Suomen tasavallan hallituksen ja Thaimaan kuningaskunnan hallituksen välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 25 päivänä huhtikuuta 1985 tehdyn sopimuksen (SopS 28/1986) 3 artiklan 1 j 1) kohta,

Suomen tasavallan ja Tšekin tasavallan välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi sekä veron kiertämisen estämiseksi 2 päivänä joulukuuta 1994 tehdyn sopimuksen (SopS 80/1995 ja 5/1996) 3 artiklan 1 h 1) kohta,

Suomen tasavallan ja Turkin tasavallan välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi 9 päivänä toukokuuta 1986 tehdyn sopimuksen (SopS 61/1988) 3 artiklan 1 k 2) kohta,

Suomen Tasavallan hallituksen ja Ukrainan hallituksen välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 14 päivänä lokakuuta 1994 tehdyn sopimuksen (SopS 82/1995 ja 6/1996) 3 artiklan 1 i 1) kohta,

Suomen Tasavallan hallituksen ja Unkarin Kansantasavallan hallituksen välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi 25 päivänä lokakuuta 1978 tehdyn sopimuksen (SopS 51/1981) 3 artiklan 1 i 1) kohta,

Suomen hallituksen ja Uuden Seelannin hallituksen välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 12 päivänä maaliskuuta 1982 tehdyn sopimuksen (SopS 49/1984) 3 artiklan 1 g 2) kohta,

Suomen Tasavallan ja Uzbekistanin tasavallan välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 9 päivänä huhtikuuta 1998 tehdyn sopimuksen (SopS 10/1999) 3 artiklan 1 h 1) kohta,

Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi 4 päivänä toukokuuta 1996 tehdyn sopimuksen (SopS 110/2002) 3 artiklan 1 g 2) kohta,

Suomen tasavallan hallituksen ja Vietnamin sosialistisen tasavallan hallituksen välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 21 päivänä marraskuuta 2001 tehdyn sopimuksen (Sops 112/2002) 3 artiklan 1 i 2) kohta,

Suomen tasavallan ja Viron tasavallan välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 23 päivänä maaliskuuta 1993 tehdyn sopimuksen (SopS 96/1993) 3 artiklan 1 h 1) kohta.

3) Yleissopimukset:

Veroasioissa annettavasta keskinäisestä virka-avusta 25 päivänä tammikuuta 1988 tehdyn yleissopimuksen (SopS 21/1995) 3 artiklan 1 d) kohta.

3 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003.

Tällä päätöksellä kumotaan verohallituksen määräämisestä toimivaltaisena viranomaisena

ratkaisemaan eräitä verotusta koskevissa kansainvälisissä sopimuksissa tarkoitettuja asioita 20 joulukuuta 2001 annettu valtiovarainministeriön päätös (1403/2001).

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2002

Ministeri
Suvi-Anne Siimes

Finanssineuvos
Antero Toivainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.