1156/2002

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2002

Valtiovarainministeriön asetus valtiokonttorin maksullisista suoritteista annetun valtiovarainministeriön päätöksen 1 §:n muuttamisesta

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan 15 päivänä joulukuuta 1993 valtiokonttorin maksullisista suoritteista annetun valtiovarainministeriön päätöksen (1250/1993) 1 §, sellaisena kuin se on asetuksessa 445/2000, seuraavasti:

1 §

Valtion maksuperustelain 6 §:ssä tarkoitettuja julkisoikeudellisia suoritteita, joista valtiokonttori perii omakustannusarvon mukaiset maksut, ovat seuraavat suoritteet:

1) lainanotto- ja velanhoitopalvelut valtion asuntorahastolle;

2) palkansaajien työttömyysvakuutusmaksun perintä ja tilitys;

3) valtion liikelaitosten työnantajan työttömyysvakuutusmaksun perintä ja tilitys;

4) petoeläinten aiheuttamien henkilövahinkojen ja liikennevahinkojen korvausten hoito; sekä

5) hirvieläinten liikenteelle aiheuttamien vahinkojen korvaustoiminnan hoito.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003.

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2002

Valtiovarainministeri
Sauli Niinistö

Neuvotteleva virkamies
Petri Syrjänen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.