1150/2002

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2002

Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston ohjesäännön muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtioneuvoston kanslian esityksestä,

muutetaan 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun valtioneuvoston ohjesäännön (1522/1995) 7 §:n 7 kohta, 17 §:n 1 momentin 23 kohta ja 2 momentti sekä 19 §:n 1 momentin 27 kohta,

sellaisina kuin ne ovat, 7 §:n 7 kohta ja 19 §:n 1 momentin 27 kohta asetuksessa 1326/2001 sekä 17 §:n 1 momentin 23 kohta asetuksessa 730/2000 ja 2 momentti asetuksessa 221/2001, sekä

lisätään 17 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on asetuksissa 730/2000 ja 738/2001, uusi 32 b kohta seuraavasti:

7 §

Valtioneuvoston yleisistunnossa käsitellään ja ratkaistaan seuraavat taloudelliset asiat:


7) valtion kiinteistövarallisuuden luovuttaminen ja valtion maaomaisuuden vuokraaminen, päätösvallan siirtäminen valtion kiinteistövarallisuuden luovutuksissa ministeriöiltä virastoille ja laitoksille laissa säädetyissä rajoissa sekä valtion irtaimen omaisuuden luovuttaminen ja valtion perintönä saaman omaisuuden käytöstä päättäminen asetuksella säädetyissä rajoissa;


17 §

Sisäasiainministeriön toimialaan kuuluvat seuraavat asiaryhmät:


23) yksityisiä turvallisuuspalveluja koskevan lainsäädännön mukaiset toiminnot ja majoitusliikkeiden matkustajakortit:


32 b) siviilikriisinhallinnan kotimaan valmiuksien yhteensovittaminen;


Sisäasiainministeriön toimialaan kuuluvat lisäksi:

lääninhallitukset

Väestörekisterikeskus

kihlakunnanvirastot, kihlakuntien poliisilaitokset sekä maistraatit

keskusrikospoliisi

suojelupoliisi

liikkuva poliisi

Poliisiammattikorkeakoulu

Poliisikoulu

Poliisin tekniikkakeskus

Poliisin tietohallintokeskus

Pelastusopisto

hätäkeskuslaitos

Palosuojelurahasto

Ulkomaalaisvirasto

rajavartiolaitos.

19 §

Valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvat seuraavat asiaryhmät:


27) toimitilojen järjestäminen valtion virastoille ja laitoksille, toimitilojen hoito sekä valtion kiinteistövarallisuuden hallinnoinnin ja kiinteistötoimen yleinen järjestäminen;Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2002

Pääministeri
Paavo Lipponen

Ylitarkastaja
Elisa Kumpula

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.