1110/2002

Annettu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2002

Verohallituksen päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2003

Verohallitus on 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun tuloverolain (1535/1992) 73 §:n ja 75 §:n 2 momentin nojalla määrännyt:

1 §

Vuodelta 2003 toimitettavassa verotuksessa verosta vapaaksi katsottavien matkakustannusten korvausten perusteet ja määrät ovat jäljempänä tässä päätöksessä mainitut.

2 §

Matkakustannuksia ovat verovelvolliselle Suomessa tai ulkomailla tehdystä työmatkasta aiheutuneet kustannukset.

3 §

Työmatkalla tarkoitetaan matkaa, jonka palkansaaja tilapäisesti tekee työhön kuuluvien tehtävien suorittamiseksi erityiselle työntekemispaikalle varsinaisen työpaikan ulkopuolelle. Mikäli palkansaajalla työn luonteen vuoksi ei ole varsinaista työpaikkaa, työmatkana pidetään matkaa, jonka palkansaaja tilapäisesti tekee työn suorittamiseksi asunnoltaan erityiselle työntekemispaikalle.

Työmatkana ei pidetä palkansaajan asunnon ja varsinaisen työpaikan välistä matkaa eikä työkomennuksen kestäessä tehtyjä viikonloppu- ja muita vastaavia matkoja asunnon ja erityisen työntekemispaikan välillä.

Aloilla, joilla erityistä työntekemispaikkaa alalle tunnusomaisen työn lyhytaikaisuuden vuoksi joudutaan usein vaihtamaan, pidetään päivittäistä asunnon ja erityisen työntekemispaikan välistä matkaa vain 7, 8 ja 9 §:ssä tarkoitettuun matkustamiskustannusten korvaukseen oikeuttavana matkana, jos palkansaajalla ei ole varsinaista työpaikkaa. Palkansaaja on kuitenkin oikeutettu myös 14 §:ssä tarkoitettuun ateriakorvaukseen, jos hänellä ei ole tilaisuutta varsinaiseen työnantajan järjestämään työpaikkaruokailuun erityisellä työntekemispaikalla tai sen välittömässä läheisyydessä.

4 §

Matkaa, jonka palkansaaja muutoin kuin 3 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla tekee työtehtäviensä hoitamiseksi toissijaiseen työpaikkaansa, pidetään vain 7, 8 ja 9 §:n mukaiseen matkustamiskustannusten korvaukseen ja 16 §:n mukaiseen majoittumiskorvaukseen oikeuttavana matkana. Toissijaisella työpaikalla tarkoitetaan sellaista työnantajan tai tämän kanssa samaan intressipiiriin kuuluvan yhteisön vakituista toimipaikkaa, joka sijaitsee toisella paikkakunnalla tai toisessa valtiossa kuin työntekijän ensisijaisena pidettävä varsinainen työpaikka.

Edellä 1 momentissa mainittuun matkustamiskustannusten korvaukseen oikeuttavana matkana ei pidetä toissijaisen työpaikan sijainnin vuoksi tarpeellisen erillisen majoittumispaikan ja toissijaisen työpaikan välistä matkaa.

5 §

Varsinaisella työpaikalla tarkoitetaan paikkaa, jossa palkansaaja vakituisesti työskentelee. Jos palkansaajalla työn liikkuvuuden vuoksi ei ole paikkaa, jossa hän vakituisesti työskentelee, pidetään varsinaisena työpaikkana paikkaa, josta hän hakee työmääräykset, säilyttää työssä käyttämiään asusteita, työvälineitä tai työaineita, tai muuta työn tekemisen kannalta vastaavaa paikkaa.

6 §

Matkavuorokaudella tarkoitetaan enintään 24 tunnin pituista ajanjaksoa, joka alkaa palkansaajan lähtiessä työmatkalle työpaikaltaan tai asunnoltaan. Matkavuorokausi päättyy palkansaajan palatessa työmatkalta työpaikalleen tai asunnolleen.

7 §

Työmatkasta suoritettavalla matkustamiskustannusten korvauksella tarkoitetaan korvausta matka-, paikka- ja makuupaikkalipuista sekä muista niihin verrattavista välttämättömistä varsinaiseen matkustamiseen kuuluvista maksuista.

Matkustamiskustannusten korvauksena pidetään myös korvausta työvälineiden ja muiden sellaisten esineiden kuljetuksesta, joita palkansaajan on pidettävä mukanaan.

8 §

Palkansaajan muulla kuin omistamallaan tai hallitsemallaan kulkuneuvolla tekemästä työmatkasta suoritettavan matkustamiskustannusten korvauksen enimmäismäärä on liikenteenharjoittajan antaman tositteen tai muun luotettavan selvityksen mukainen määrä, jonka palkansaaja osoittaa matkustamiskustannuksista suorittaneensa.

9 §

Palkansaajan omistamallaan tai hallitsemallaan kulkuneuvolla tekemästä työmatkasta suoritettavien matkustamiskustannusten korvausten enimmäismäärät ovat:

Kulkuneuvo Korvauksen enimmäismäärä
auto 39 senttiä kilometriltä, jota korotetaan
― 6 senttiä kilometriltä perävaunun kuljettamisesta autoon kiinnitettynä
― 8 senttiä kilometriltä silloin, kun työn suorittaminen edellyttää asuntovaunun kuljettamista autoon kiinnitettynä
― 18 senttiä kilometriltä silloin, kun työn suorittaminen edellyttää taukotuvan tai vastaavan raskaan kuorman kuljettamista autoon kiinnitettynä
― 1 sentti kilometriltä sellaisista autossa kuljetettavista koneista tai muista esineistä, joiden paino ylittää 80 kiloa tai joiden koko on suuri
― 1 sentti kilometriltä, jos palkansaaja työhönsä kuuluvien tehtävien vuoksi kuljettaa autossa koiraa
― 4 senttiä kilometriltä silloin, kun työn suorittaminen edellyttää liikkumista autolla metsäautotiellä tai muulta liikenteeltä suljetulla tienrakennustyömaalla, kyseisten kilometrien osalta
moottorivene, enintään 50 hv 57 senttiä kilometriltä
moottorivene, yli 50 hv 86 senttiä kilometriltä
moottorikelkka 80 senttiä kilometriltä
moottoripyörä 26 senttiä kilometriltä
moottoripolkupyörä 14 senttiä kilometriltä
muu kulkuneuvo 8 senttiä kilometriltä

Jos palkansaajan omistamassa tai hallitsemassa kulkuneuvossa matkustaa muita henkilöitä, joiden kuljetus on työnantajan asiana, korotetaan 1 momentissa tarkoitettujen korvausten enimmäismääriä 1 sentti kilometriltä kutakin mukana seuraavaa henkilöä kohden.

Jos palkansaaja, jolla on Verohallituksen luontoisetujen laskentaperusteita koskevassa päätöksessä tarkoitettu auton käyttöetu, käyttää tällaista autoa työmatkan suorittamiseen ja maksaa itse tästä matkasta aiheutuvat polttoainekulut, hänelle korvattavien polttoainekulujen enimmäismäärä on 10 senttiä kilometriltä.

10 §

Päivärahalla tarkoitetaan korvausta kohtuullisesta ruokailu- ja muiden elinkustannusten lisäyksestä, joka palkansaajalle aiheutuu työmatkasta. Päivärahaan ei lueta matkustamisesta eikä majoittumisesta suoritettavaa korvausta.

11 §

Päivärahan suorittaminen edellyttää, että erityinen työntekemispaikka on yli 15 kilometrin etäisyydellä joko palkansaajan varsinaisesta työpaikasta tai asunnosta, riippuen siitä, kummasta matka on tehty. Erityisen työntekemispaikan on lisäksi oltava yli 5 kilometrin etäisyydellä sekä varsinaisesta työpaikasta että asunnosta.

12 §

Työmatkan kestoajasta riippuen päivärahan enimmäismäärät ovat:

Työmatkan kestoaika Päivärahan enimmäismäärä euro
yli 6 tuntia (osapäiväraha) 13,00
yli 10 tuntia (kokopäiväraha) 28,00
kun matkaan käytetty aika ylittää viimeisen täyden matkavuorokauden
― vähintään 2 tunnilla 13,00
― yli 6 tunnilla 28,00

Jos palkansaaja jonakin matkavuorokautena saa ilmaisen tai matkalipun hintaan sisältyneen ruoan, päivärahan enimmäismäärä on puolet 1 momentin mukaisista määristä. Ilmaisella ruoalla tarkoitetaan kokopäivärahan kysymyksessä ollen kahta ja osapäivärahan kysymyksessä ollen yhtä ilmaista ateriaa.

13 §

Ulkomailla tehdystä työmatkasta suoritettavien päivärahojen enimmäismäärät ovat:

Maa tai alue Päivärahan enimmäismäärä euro
Afganistan 45,00
Alankomaat 60,00
Alankomaiden Antillit 66,00
Albania 44,00
Algeria 44,00
Andorra 45,00
Angola 96,00
Antiqua ja Barbuda 72,00
Arabiemiirikunnat 73,00
Argentiina 37,00
Armenia 50,00
Aruba 49,00
Australia 56,00
Azerbaidzan 55,00
Azorit 45,00
Bahama 56,00
Bahrain 64,00
Bangladesh 44,00
Barbados 72,00
Belgia 63,00
Belize 45,00
Benin 45,00
Bermuda 67,00
Bhutan 28,00
Bolivia 25,00
Bosnia-Hertsegovina 36,00
Botswana 39,00
Brasilia 30,00
Sao Paulo 30,00
Britannia 69,00
Lontoo 69,00
Brunei 46,00
Bulgaria 45,00
Burkina Faso 36,00
Burundi 44,00
Chile 41,00
Costa Rica 55,00
Djibouti 53,00
Dominica 57,00
Dominikaaninen tasavalta 62,00
Ecuador 43,00
Egypti 53,00
El Salvador 62,00
Eritrea 30,00
Espanja 57,00
Etelä-Afrikka 36,00
Etiopia 38,00
Fidzi 35,00
Filippiinit 47,00
Färsaaret 53,00
Gabon 57,00
Gambia 30,00
Georgia 36,00
Ghana 35,00
Grenada 58,00
Grönlanti 53,00
Guadeloupe 50,00
Guatemala 40,00
Guinea 40,00
Guinea-Bissau 37,00
Guyana 56,00
Haiti 50,00
Honduras 44,00
Indonesia 51,00
Intia 36,00
Irak 54,00
Iran 52,00
Irlanti 63,00
Islanti 70,00
Israel 69,00
Italia 60,00
Itä-Timor 45,00
Itävalta 60,00
Jamaika 54,00
Japani 97,00
Jemen 56,00
Jordania 56,00
Jugoslavia 49,00
Kambodzha 44,00
Kamerun 39,00
Kanada 52,00
Kanarian saaret 50,00
Kap Verde 39,00
Kazakstan 56,00
Kenia 44,00
Keski-Afrikan tasavalta 39,00
Kiina 57,00
Hongkong 78,00
Macao 67,00
Kirgisia 40,00
Kolumbia 35,00
Komorit 40,00
Kongo 48,00
Kongon demokraattinen tasavalta (ent. Zaire) 58,00
Korean kansantasavalta (Pohj.-Korea) 34,00
Korean tasavalta (Etelä-Korea) 72,00
Kosovo 47,00
Kreikka 60,00
Kroatia 58,00
Kuuba 62,00
Kuwait 62,00
Kypros 60,00
Laos 34,00
Latvia 45,00
Lesotho 25,00
Libanon 69,00
Liberia 45,00
Libya 49,00
Liechtenstein 64,00
Liettua 42,00
Luxemburg 61,00
Madagaskar 34,00
Madeira 45,00
Makedonia 38,00
Malawi 39,00
Malediivit 59,00
Malesia 43,00
Mali 39,00
Malta 59,00
Marokko 55,00
Marshallinsaaret 39,00
Martinique 51,00
Mauritania 32,00
Mauritius 45,00
Meksiko 62,00
Mikronesia 44,00
Moldova 40,00
Monaco 60,00
Mongolia 40,00
Mosambik 41,00
Myanmar (Burma) 47,00
Namibia 32,00
Neitsytsaaret (USA) 36,00
Nepal 36,00
Nicaragua 48,00
Niger 39,00
Nigeria 59,00
Norja 64,00
Norsunluurannikko 62,00
Oman 59,00
Pakistan 36,00
Palestiina 54,00
Panama 40,00
Papua-Uusi Guinea 34,00
Paraquay 30,00
Peru 55,00
Portugali 57,00
Puerto Rico 40,00
Puola 54,00
Qatar 59,00
Ranska 63,00
Romania 50,00
Ruanda 44,00
Ruotsi 60,00
Saint Kitts ja Nevis 64,00
Saint Lucia 68,00
Saint Vincent ja Grenadiinit 62,00
Saksa 59,00
Salomonsaaret 28,00
Sambia 32,00
Samoa 35,00
San Marino 48,00
Sao Tome ja Principe 44,00
Saudi-Arabia 66,00
Senegal 47,00
Seychellit 64,00
Sierra Leone 46,00
Singapore 64,00
Slovakia 41,00
Slovenia 52,00
Somalia 33,00
Sri Lanka 30,00
Sudan 43,00
Surinam 30,00
Swazimaa 29,00
Sveitsi 64,00
Syyria 52,00
Tadzikistan 39,00
Taiwan 59,00
Tansania 42,00
Tanska 64,00
Thaimaa 55,00
Togo 49,00
Tonga 34,00
Trinidad ja Tobago 50,00
Tsad 42,00
Tshekki 48,00
Tunisia 49,00
Turkki 45,00
Istanbul 55,00
Turkmenia 55,00
Uganda 39,00
Ukraina 61,00
Unkari 52,00
Uruguay 35,00
Uusi-Seelanti 57,00
Uzbekistan 55,00
Valkovenäjä 49,00
Vanuatu 34,00
Venezuela 50,00
Venäjä 42,00
Moskova 72,00
Pietari 54,00
Vietnam 38,00
Viro 47,00
Yhdysvallat 69,00
New York, Los Angeles, Washington 74,00
Zimbabwe 89,00
Maa, jota ei ole erikseen mainittu 40,00

Päiväraha lasketaan matkavuorokausittain. Matkavuorokausi on 24 tuntia työmatkan alkamisesta tai edellisen matkavuorokauden päättymisestä.

Päivärahan enimmäismäärä määräytyy sen maan tai alueen mukaan, missä matkavuorokausi ulkomailla päättyy. Jos matkavuorokausi päättyy laivalla tai lentokoneessa, määräytyy päiväraha sen maan tai alueen mukaan, josta laiva tai lentokone on viimeksi lähtenyt tai jonne se Suomesta lähdettäessä ensiksi saapuu.

Suomeen palattaessa palkansaajalla on oikeus puoleen viimeksi päättyneeltä matkavuorokaudelta maksetusta ulkomaanpäivärahasta, jos työmatkaan käytetty aika ylittää viimeisen ulkomaan alueella tai sieltä lähteneessä laivassa tai lentokoneessa päättyneen täyden matkavuorokauden yli kahdella tunnilla.

Jos työmatkaan käytetty aika ylittää viimeisen ulkomaan alueella tai sieltä lähteneessä laivassa tai lentokoneessa päättyneen täyden matkavuorokauden yli kymmenellä tunnilla, palkansaajalla on oikeus viimeksi päättyneeltä matkavuorokaudelta maksettuun ulkomaanpäivärahaan. Kotimaahan paluun jälkeen alkaneelta matkavuorokaudelta tai sen osalta maksettavan päivärahan enimmäismäärä määräytyy 12 §:n mukaan.

Palkansaajalla on oikeus kysymyksessä olevaa maata varten vahvistettuun päivärahaan, jos ulkomaille tehty työmatka on kestänyt vähintään 10 tuntia. Mikäli työmatkaan käytetty kokonaisaika jää alle 10 tunnin, suoritetaan päiväraha kotimaan matkojen säännösten ja määrien mukaisesti.

Jos palkansaaja jonakin matkavuorokautena on saanut ilmaisen tai matkalipun taikka hotellihuoneen hintaan sisältyneen ruoan, päiväraha maksetaan 50 prosentilla alennettuna. Ilmaisella ruoalla tarkoitetaan ulkomaanpäivärahan kysymyksessä ollen kahta ilmaista ateriaa.

Kun työmatka tehdään Suomen alueen ulkopuolelle siten, että työ tehdään Suomessa olevan työnantajan lukuun poikkeuksellisissa olosuhteissa ja palkansaaja palaa yöksi Suomen alueelle eikä työmatkasta suoriteta 12 §:n mukaista päivärahaa, on työmatkasta suoritettavan korvauksen enimmäismäärä 1 momentista poiketen 16,00 euroa.

14 §

Ateriakorvauksen maksaminen edellyttää, että työmatkasta ei suoriteta päivärahaa ja että palkansaajalla ei työn vuoksi ole mahdollisuutta ruokailutauon aikana aterioida tavanomaisella ruokailupaikallaan. Ateriakorvauksen enimmäismäärä on 7,00 euroa.

Jos palkansaaja joutuu työmatkalla aterioimaan kaksi kertaa tavanomaisen ruokailupaikkansa ulkopuolella, eikä työmatkasta suoriteta päivärahaa, ateriakorvauksen enimmäismäärä on 14,00 euroa.

15 §

Työmatkasta päivärahan lisäksi suoritettavan majoittumiskorvauksen enimmäismäärä on majoitusliikkeen antaman tositteen tai muun luotettavan selvityksen mukainen määrä.

16 §

Toissijaiselle työpaikalle tehdystä matkasta suoritettavan majoittumiskorvauksen enimmäismäärä on majoitusliikkeen antaman tositteen mukainen määrä tai muuhun luotettavaan selvitykseen perustuva kohtuullinen määrä.

17 §

Yömatkarahan suorittaminen edellyttää, että päivärahaan oikeuttavasta matkavuorokaudesta vähintään 4 tuntia on kello 21.00 - 07.00 välisenä aikana ja että työnantaja ei järjestä palkansaajalle ilmaista majoitusta eikä suorita majoittumiskorvausta tai korvausta makuupaikasta. Yömatkarahan enimmäismäärä on 6,00 euroa.

18 §

Mitä edellä on määrätty matkakustannusten korvauksesta, sovelletaan merityötuloa saaville verovelvollisille maksettaviin laissa verovapaiksi säädettyihin korvauksiin.

19 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003. Tätä päätöstä sovelletaan työmatkaan tai sen osaan, joka tehdään vuonna 2003.

Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2002

Pääjohtaja
Jukka Tammi

Ylitarkastaja
Anneli Nuoritalo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.