1047/2002

Annettu Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 2002

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus merimieseläkekassan perusteista merimieseläkelain 3 a §:n 2 ja 3 momentin mukaista vastuunjakoa varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan merimieseläkekassan perusteista merimieseläkelain 3 a §:n 2 ja 3 momentin mukaista vastuunjakoa varten 21 päivänä joulukuuta 2000 annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (1176/2000) 2 liitteen 2 kohta, sellaisena kuin se on asetuksessa 1413/2001, seuraavasti:


Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä joulukuuta 2002 ja sitä sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2002 toimitettavassa vastuunjaossa.

Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 2002

Sosiaali- ja terveysministeri
Maija Perho

Matemaatikko
Pirjo Moilanen

Liitteet

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.