1041/2002

Annettu Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 2002

Valtioneuvoston asetus opintotuen muutoksenhakulautakunnasta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä,

kumotaan opintotuen muutoksenhakulautakunnasta 18 päivänä huhtikuuta 1994 annetun asetuksen (272/1994) 13 § ja

muutetaan 11 § sellaisena kuin se on asetuksessa 376/1999, seuraavasti:

11 §
Asiakirjat

Lautakunnan päätöksen allekirjoittaa esittelijä. Hän vastaa siitä, että päätös on asiassa annetun ratkaisun mukainen.

Muissa kuin valitusasioissa annettavat päätökset allekirjoittaa asian ratkaisija, ja milloin asia on ratkaistu esittelystä, varmentaa esittelijä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 2002

Kulttuuriministeri
Kaarina Dromberg

Neuvotteleva virkamies
Leena Koskinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.