987/2002

Annettu Helsingissä 21 päivänä marraskuuta 2002

Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus makkaran koostumuksesta ja pakkausmerkinnöistä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan makkaran koostumuksesta ja pakkausmerkinnöistä 5 päivänä maaliskuuta 1996 annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (139/1996) 2 §, 4 §:n 1 momentti, 5 § ja 6 § seuraavasti:

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) makkaralla suoleen tai muuhun päällykseen tai muottiin tehtyä elintarviketta, jonka oleellisena valmistusaineena on liha ja joka koostumukseltaan tai muilta ominaisuuksiltaan täyttää 4 §:ssä säädetyt vaatimukset;

2) lihalla ihmisravinnoksi hyväksyttyjä nisäkkäiden ja lintujen luurankolihaksia sekä pallealihaa ja puremalihaksia. Ainesosana käytettävään lihaan luonnostaan liittyvän rasvan ja sidekudoksen kokonaispitoisuudet eivät saa ylittää erikseen säädettyjä määriä;

3) koneellisesti erotetulla lihalla sellaista lihaa, joka saadaan erottamalla luista mekaanisesti niihin luurankolihasten irtileikkaamisen jälkeen jäljelle jäänyt liha;

4) elimillä kieltä, sydäntä, maksaa, munuaista, keuhkoja, aivoja ja kateenkorvaa;

5) silavalla sian nahanalaista rasvakudosta, joka on erotettu lihasta ja josta nahka on poistettu;

6) kamaralla sian syötävää nahkaa;

7) siipikarjan nahkalla siipikarjan syötävää nahkaa;

8) päänlihalla naudan ja hevosen päästä irrotettua muuta lihaa kuin puremalihaksia; sekä

9) muulla lihaan verrattavalla valmistusaineella koneellisesti erotettua lihaa, elimiä, silavaa, kamaraa, siipikarjan nahkaa ja päänlihaa.

4 §
Makkaran koostumus

Lihan ja muiden lihaan verrattavien valmistusaineiden yhteismäärän tulee olla kestomakkarassa vähintään 95, leikkelemakkarassa vähintään 50 ja ruokamakkarassa vähintään 45 painoprosenttia laskettuna valmiista elintarvikkeesta.


5 §
A-luokan makkarat

Leikkelemakkaraa ja ruokamakkaraa saa nimittää A-luokan makkaraksi, jos se täyttää seuraavat ehdot:

1) valmistusaineena käytetyn lihan ja muiden lihaan verrattavien valmistusaineiden yhteismäärä on vähintään 63 painoprosenttia laskettuna valmiista elintarvikkeesta;

2) muina lihaan verrattavina valmistusaineina on käytetty vain elimiä, silavaa ja muuta rasvakudosta, kamaraa ja siipikarjan nahkaa;

3) eliminä on käytetty vain kieltä, sydäntä tai maksaa;

4) kamaraa ja siipikarjan nahkaa saa käyttää enintään 6 painoprosenttia laskettuna valmiista elintarvikkeesta ja

5) valmistusaineena ei ole käytetty tärkkelystä eikä perunajauhoa.

6 §
Makkaran pakkausmerkinnät

Sen lisäksi mitä pakkausmerkinnöistä muualla säädetään on valmiiksi pakatussa makkarassa oltava ainakin seuraavat merkinnät:

1) lihan määrä ilmoitettuna painoprosentteina valmiista elintarvikkeesta;

2) muut lihaan verrattavat valmistusaineet niiden omilla nimillään;

3) eläinlaji lihan ja muiden lihaan verrattavien valmistusaineiden osalta;

4) leikkelemakkaran ja ruokamakkaran keskimääräinen rasvapitoisuus painoprosentteina valmistushetkellä tai ilmoitettuna siten kuin ravintoarvomerkinnöistä erikseen säädetään;

5) käytetyn proteiinivalmisteen alkuperä ja

6) jos makkara myydään raakana ja se on tarkoitettu kypsennettäväksi, ilmoitus siitä, että makkara vaatii kypsennyksen.

Valmiiksi pakattuun makkaraan tehtäväksi säädetyt merkinnät voidaan vaihtoehtoisesti tehdä makkaran syötäväksi kelpaamattomaan kuoreen.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003.

Makkaroiden, jotka eivät täytä tämän asetuksen vaatimuksia, kaupan pitäminen on kiellettyä 1.7.2003 lukien. Makkarat, jotka on valmistettu ja pakattu ennen mainittua päivää, saadaan kuitenkin myydä loppuun edellyttäen, että ne täyttävät ennen tämän asetuksen voimaantuloa voimassa olleet vaatimukset.

Helsingissä 21 päivänä marraskuuta 2002

Ministeri
Jari Vilén

Ylitarkastaja
Anne Haikonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.