940/2002

Annettu Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2002

Laki Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta annetun lain 6 ja 10 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun lain (1597/1992) 6 §:n 4 momentti ja 10 §, sellaisina kuin ne ovat 6 §:n 4 momentti laissa 579/1994 ja 10 § laissa 1023/2000, seuraavasti:

6 §
Lisävaatimukset koulutuksen ja tehtävien sisällön perusteella

Sopeutumisaikaa tai kelpoisuuskoetta ei voida vaatia, jos hakijan työ- tai ammattikokemus tai muu kuin tutkintotodistuksesta tai sen kanssa vastaavaksi määritellystä asiakirjasta ilmenevä koulutus korvaa 1 momentissa tarkoitetun eroavuuden tai jos hakijalta vaaditaan 5 §:ssä säädetty työ- tai ammattikokemus.

10 §
Arkkitehdin tutkinnot

Jos viran tai tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on arkkitehdin tai rakennusarkkitehdin tutkinto, tämän kelpoisuuden tuottavat ne tutkinnot, jotka arkkitehdin tutkinnon tunnustamista koskevan yhteisön lainsäädännön mukaan on tunnustettava ilman lisävaatimuksia. Yhteisön lainsäädännön alaan kuuluvan muun arkkitehdin tutkinnon tuottamasta kelpoisuudesta päättää opetushallitus. Kelpoisuuden saamiseksi voidaan asettaa 5 tai 6 §:ssä tarkoitettuja lisävaatimuksia. Päätös hakemukseen on annettava kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun hakemus ja sitä täydentävä selvitys on toimitettu opetushallitukselle.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2002.

HE 111/2002
SiVM 9/2002
EV 141/2002
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/19/EY; EYVL N:o L 206, 31.7.2001, s. 1

Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2002

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Opetusministeri
Maija Rask

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.