898/2002

Annettu Helsingissä 31 päivänä lokakuuta 2002

Valtioneuvoston asetus kaupparekisteriasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

muutetaan 23 päivänä helmikuuta 1979 annetun kaupparekisteriasetuksen (208/1979) 7 a §, 8 §:n 2 momentti, 9 §:n 2 momentti, 12 §:n 3 momentti, 13 §:n 3 momentti, 18 §:n 2 momentti ja 24 §:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 7 a §, 8 §:n 2 momentti, 9 §:n 2 momentti, 12 §:n 3 momentti, 18 §:n 2 momentti ja 24 §:n 1 momentti asetuksessa 1411/1993 sekä 13 §:n 3 momentti asetuksessa 1498/2001, seuraavasti:

7 a §

Jos yksityinen elinkeinonharjoittaja on elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain (122/1919) 1 §:n 2 momentissa tarkoitettu luonnollinen henkilö, on perusilmoitukseen liitettävä selvitys rekisteriviranomaisen myöntämästä luvasta harjoittaa elinkeinoa.

8 §

Jos rekisteriviranomainen on antanut elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain 1 §:n 2 momentissa tarkoitetun luvan elinkeinon harjoittamiseen avoimen yhtiön yhtiömiehenä, on perusilmoitukseen liitettävä selvitys luvan antamisesta.

9 §

Jos rekisteriviranomainen on antanut elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain 1 §:n 2 momentissa tarkoitetun luvan elinkeinon harjoittamiseen kommandiittiyhtiön vastuunalaisena yhtiömiehenä, on perusilmoitukseen liitettävä selvitys luvan antamisesta.

12 §

Jos rekisteriviranomainen on antanut osakeyhtiölain 2 luvun 1 §:n 2 momentissa tai 8 luvun 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun luvan, on ilmoitukseen liitettävä selvitys luvan antamisesta.

13 §

Jos rekisteriviranomainen on antanut osuuskuntalain 5 luvun 5 §:n 1 momentissa tarkoitetun luvan, on ilmoitukseen liitettävä selvitys luvan antamisesta.

18 §

Jos ulkomainen elinkeinonharjoittaja on elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain 1 §:n 2 momentissa tarkoitettu ulkomainen yhteisö tai säätiö, on perusilmoitukseen liitettävä selvitys siitä, että tämä on saanut rekisteriviranomaisen myöntämän luvan harjoittaa elinkeinoa.

24 §

Prokuraa koskevassa ilmoituksessa on mainittava prokuristin henkilötiedot sekä se, kirjoittaako prokuristi toiminimen yksin vai jonkun toisen kanssa. Ilmoitukseen on liitettävä selvitys prokuran antamisesta.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003.

Helsingissä 31 päivänä lokakuuta 2002

Ministeri
Jari Vilén

Vanhempi hallitussihteeri
Tuomo Knuuti

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.