871/2002

Annettu Helsingissä 23 päivänä lokakuuta 2002

Valtioneuvoston asetus orgaanisten tinayhdisteiden markkinoille luovuttamisen ja käytön rajoittamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä, säädetään 14 päivänä elokuuta 1989 annetun kemikaalilain (744/1989) 43 §:n 1 momentin, sellaisena kuin se on laissa 57/1999, nojalla:

1 §

Vapaasti liukenevia vesieliöiden kiinnittymisenestoaineita, jotka sisältävät tehoaineena orgaanisia tinayhdisteitä, ei saa luovuttaa markkinoille.

2 §

Orgaanisia tinayhdisteitä ja niitä sisältäviä valmisteita ei saa käyttää vesieliöiden kiinnittymisenestoaineena:

1) aluksen rungossa mukaan lukien painolastivesitankit ja muut sisäpuoliset tilat;

2) kalankasvattamon laitteessa tai välineessä;

3) muussa kokonaan tai osittain veteen sijoitettavassa laitteessa tai välineessä.

3 §

Orgaanisia tinayhdisteitä ja niitä sisältäviä valmisteita ei saa käyttää teollisuuden jäähdytys-, prosessi- tai jätevesien käsittelyssä.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Tällä asetuksella kumotaan orgaanisten tinayhdisteiden käytön rajoittamisesta 10 päivänä helmikuuta 2000 annettu valtioneuvoston päätös (142/2000).

Komission direktiivi 2002/62/EY; EYVL N:o L 183, 12.7.2002, s. 58

Helsingissä 23 päivänä lokakuuta 2002

Ympäristöministeri
Jouni Backman

Neuvotteleva virkamies
Pirkko Kivelä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.