840/2002

Annettu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2002

Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon vuoden 2002 voimavaroista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä,

muutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon vuoden 2002 voimavaroista 4 päivänä syyskuuta 2001 annetun asetuksen (773/2001) 1―5 §, sellaisina kuin niistä ovat 2 § asetuksessa 1483/2001 ja 5 § asetuksessa 720/2002, seuraavasti:

1 §

Sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannusten valtionosuuden laskennan perusteena olevat laskennalliset kustannukset ovat arviolta 10 552 miljoonaa euroa.

2 §

Kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannusten valtionosuutta laskettaessa ovat sosiaalihuollon ja terveydenhuollon ikäryhmittäiset laskennalliset kustannukset kunnan asukasta kohti seuraavat:

sosiaalihuolto € terveydenhuolto €
0― 6-vuotiaat 4 145,46 516,76
7―64-vuotiaat 295,94 587,89
65―74-vuotiaat 553,89 1 375,74
75―84-vuotiaat 3 242,81 2 650,64
85 vuotta täyttäneet 9 159,27 4 579,85
3 §

Työttömien lukumäärän mukaan määräytyvät laskennalliset kustannukset kunnan työtöntä kohden ovat 379,05 euroa ja työttömyysasteen mukaan määräytyvät laskennalliset kustannukset kunnan asukasta kohden 34,61 euroa.

4 §

Sairastavuuden mukaan määräytyvät laskennalliset kustannukset kunnan asukasta kohden ovat 256,53 euroa.

5 §

Kunnan omarahoitusosuus on 1 551,54 euroa kunnan asukasta kohden.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2002.

Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2002

Peruspalveluministeri
Eva Biaudet

Hallitussihteeri
Ritva Kujala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.