811/2002

Annettu Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2002

Valtioneuvoston asetus ylioppilastutkinnon kokeilusta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) 18 §:n 4 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 478/2002:

1 §
Kokeilun tarkoitus ja kesto

Ylioppilastutkinnon kehittämiseksi tutkinto pannaan vuosina 2003―2007 tämän asetuksen mukaisesti kokeilutarkoituksessa toimeen lukiolain 18 §:n 1 momentissa säädetystä poiketen.

2 §
Kokeilussa suoritettavan tutkinnon sisältö

Kokelaan tulee suorittaa tutkinnossa pakollisina kokeina äidinkielessä ja kirjallisuudessa järjestettävä koe ja valintansa mukaan kolme koetta ryhmästä, johon kuuluvat toisessa kotimaisessa kielessä, vieraassa kielessä, matematiikassa ja reaaliaineissa järjestettävä koe.

Tutkintoon ja siihen kuuluviin kokeisiin sovelletaan muilta osin, mitä lukiolain 18 §:ssä sekä sen nojalla säädetään ja määrätään.

3 §
Kokeilun piiriin kuuluvat lukiot

Tämän asetuksen mukainen tutkinto voidaan suorittaa seuraavissa lukioissa ja aikuislukioissa, joita koulutuksen järjestäjät ovat esittäneet mukaan kokeiluun:

Koulutuksen järjestäjät lääneittäin: Lukion nimi:
Etelä-Suomen lääni
Espoon kaupunki Espoon yhteislyseon lukio
Helsingin kaupunki Etelä-Kaarelan lukio Gymnasiet Svenska normallyceum Ressun lukio
Iitin kunta Iitin lukio
Itä-Suomen suomalaisvenäläisen koulun säätiö Itä-Suomen suomalais-venäläinen koulu
Kotkan kaupunki Kotkan lyseon lukio
Lahden kaupunki Kannaksen lukio
Valtio Helsingin normaalilyseon lukio Helsingin II normaalikoulu
Vantaan kaupunki Helsinge gymnasium Tikkurilan lukio
Länsi-Suomen lääni
Evijärven kunta Evijärven lukio
Jyväskylän kaupunki Jyväskylän Lyseon lukio
Jyväskylän maalaiskunta Palokan lukio
Kangasalan kunta Kangasalan lukio
Liedon kunta Liedon lukio
Porin kaupunki Länsi-Porin lukio
Rauman kaupunki Raumanmeren lukio Uotilanrinteen lukio
Seinäjoen kaupunki Seinäjoen lukio
Tampereen kaupunki Sammon lukio
Turun kaupunki Katedralskolan i Åbo
Valtio Jyväskylän normaalikoulun lukio Tampereen normaalikoulun lukio Turun normaalikoulu
Itä-Suomen lääni
Ilomantsin kunta Ilomantsin lukio
Iisalmen kaupunki Iisalmen aikuislukio
Joensuun kaupunki Joensuun yhteiskoulun lukio
Karttulan kunta Karttulan lukio
Kerimäen kunta Kerimäen lukio
Mikkelin kaupunki Mikkelin lyseon lukio
Outokummun kaupunki Outokummun lukio
Savonlinnan kaupunki Savonlinnan lyseon lukio
Valtio Joensuun normaalikoulun lukio
Varkauden kaupunki Varkauden lukio
Oulun lääni
Hyrynsalmen kunta Hyrynsalmen lukio
Kuusamon kaupunki Kuusamon lukio
Oulun kaupunki Oulun aikuislukio Pateniemen lukio
Reisjärven kunta Reisjärven lukio
Sotkamon kunta Sotkamon lukio
Suomussalmen kunta Suomussalmen lukio
Taivalkosken kunta Taivalkosken lukio
Valtio Oulun normaalikoulun lukio
Lapin lääni
Inarin kunta Ivalon lukio
Kemin kaupunki Kemin lyseon lukio Kemin aikuislukio
Kolarin kunta Kolarin lukio
Muonion kunta Muonion lukio
Ranuan kunta Ranuan lukio
Rovaniemen kaupunki Korkalovaaran lukio
Rovaniemen maalaiskunta Muurolan lukio
Sallan kunta Sallan lukio
Sodankylän kunta Sodankylän lukio
Tornion kaupunki Putaan lukio
Ahvenanmaa
Ahvenanmaan maakuntahallitus Ålands lyceum
4 §
Kokeilukauden alussa tai lopussa kesken oleva tutkinto

Kokelas voi suorittaa tämän asetuksen mukaisen tutkinnon riippumatta siitä, milloin hän on aloittanut tutkinnon suorittamisen.

Jos tutkinto on vuoden 2007 lopussa kesken, kokelaan tulee suorittaa tutkinto lukiolain 18 §:n 1 momentissa säädetyn mukaisesti. Tämän asetuksen mukaiseen tutkintoon kuuluva koe saadaan kuitenkin ylioppilastutkintoasetuksen (1000/1994) 16 §:n mukaisesti uusia vuoden 2007 jälkeenkin.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2002.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2002

Opetusministeri
Maija Rask

Opetusneuvos
Raija Meriläinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.