806/2002

Annettu Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2002

Valtioneuvoston asetus ajokorttiasetuksen 20 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä,

muutetaan 7 päivänä syyskuuta 1990 annetun ajokorttiasetuksen (845/1990) 20 §, sellaisena kuin se on osaksi asetuksessa 850/1992, seuraavasti:

20 §
Oppilaan ottaminen autokouluun

Oppilaan saa ottaa autokouluun aikaisintaan kuusi kuukautta ennen kuin hän täyttää ajokortin saamiselle säädetyn vähimmäisiän. Ajo-opetusta muulla kuin kevyellä moottoripyörällä saa A-luokan ajoneuvon ajo-oikeuden saamiseksi antaa aikaisintaan kuusi kuukautta ennen kuin oppilas täyttää 18 vuotta.

Oppilaan saa ottaa jatko-opetukseen aikaisintaan kuuden kuukauden kuluttua lyhytaikaisen ajokortin saamisesta. Jatko-opetuksen yhteydessä annettavaan pimeällä ajamisen opetukseen saadaan oppilas kuitenkin ottaa edellä olevan määräajan estämättä.

Mitä 1 momentissa säädetään oppilaan ottamisesta autokouluun ei sovelleta annettaessa kuljettajaopetusta CE- tai C1E-luokan ajo-oikeuden saamiseksi 47 §:n 2 momentissa tarkoitetun ammatillisessa oppilaitoksessa opetushallituksen valvonnassa tapahtuvan kuorma-autonkuljettajan ammatillisen peruskoulutuksen koulutusohjelman (120 opintoviikkoa) yhteydessä. Ajo-opetusta annettaessa oppilaalla on oltava vetoauton ajo-oikeus.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2002.

Tämän asetuksen 20 §:n 3 momentissa tarkoitetussa ammatillisessa peruskoulutuksessa olevalle oppilaalle perustutkinnon opetussuunnitelman perusteiden mukaisessa koulutuksessa ennen tämän asetuksen voimaantuloa annettu opetus saadaan siltä osin kuin se vastaa hyväksyttyä opetussuunnitelmaa lukea hyväksi mainitussa momentissa tarkoitetussa yhdistelmäajoneuvon ajo-oikeutta varten annettavassa opetuksessa.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2002

Liikenne- ja viestintäministeri
Kimmo Sasi

Vanhempi hallitussihteeri
Eija Maunu

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.