791/2002

Annettu Helsingissä 19 päivänä syyskuuta 2002

Valtioneuvoston asetus valtakunnallisesta terveydenhuollon eettisestä neuvottelukunnasta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä,

muutetaan valtakunnallisesta terveydenhuollon eettisestä neuvottelukunnasta 26 päivänä kesäkuuta 1998 annetun asetuksen (494/1998) 3 §:n 1 momentti, 4 §:n 2 momentti ja 5 a §:n otsikko ja 1 momentti, sellaisena kuin niistä on 5 a §:n otsikko ja 1 momentti asetuksessa 309/2000, sekä

lisätään 4 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi mainitussa asetuksessa 309/2000, uusi 3 momentti seuraavasti:

3 §
Kokoonpano

Neuvottelukunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä enintään 18 muuta jäsentä. Viimeksi mainituista jäsenistä kullakin on henkilökohtainen varajäsen. Valtioneuvosto määrää puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä muut jäsenet ja varajäsenet neljäksi vuodeksi kerrallaan. Valtioneuvosto voi nimetä neuvottelukunnalle yhden tai useamman asiantuntijan.


4 §

Asettaessaan tutkimuseettisen jaoston sosiaali- ja terveysministeriö määrää sen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Tutkimuseettisen jaoston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla on oikeus olla läsnä neuvottelukunnan kokouksissa. Tutkimuseettinen jaosto asetetaan neljäksi vuodeksi kerrallaan.

Tutkimuseettisessä jaostossa voi asian valmistelijana ja esittelijänä toimia jaoston puheenjohtajan määräämä jaoston ulkopuolinen asiantuntija.

5 a §
Neuvottelukunnan ja lääketieteellisen tutkimuseettisen jaoston palkkiot ja korvaukset

Neuvottelukunnan ja lääketieteellisen tutkimuseettisen jaoston puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja jäsenelle maksettavien palkkioiden perusteista päättää sosiaali- ja terveysministeriö.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2002.

Helsingissä 19 päivänä syyskuuta 2002

Peruspalveluministeri
Eva Biaudet

Hallitussihteeri
Mervi Kattelus

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.