733/2002

Annettu Helsingissä 22 päivänä elokuuta 2002

Valtioneuvoston asetus ylioppilastutkintoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä,

kumotaan 21 päivänä marraskuuta 1994 annetun ylioppilastutkintoasetuksen (1000/1994) 10 §:n 1 ja 2 momentti, 14 §:n 1 momentti ja 23 §,

sellaisena kuin niistä on 14 §:n 1 momentti asetuksessa 1192/1998 sekä

muutetaan 11 §:n 2 momentti seuraavasti:

11 §

Kokelas voi toisen kotimaisen kielen sijasta suorittaa äidinkielen kokeen tässä kielessä. Jos kokelas on ennen lukio-opintojen aloittamista opiskellut ulkomailla ja hänet on lukiolain 13 §:n nojalla vapautettu toisen kotimaisen kielen opiskelusta tai jos kokelas ei lukion opetussuunnitelman mukaisesti opiskele pakollisena oppiaineena toista kotimaista kieltä, kokelaan tulee toisen kotimaisen kielen kokeen sijasta suorittaa muussa kielessä, matematiikassa tai reaaliaineissa järjestettävä koe. Rehtori voi lisäksi oikeuttaa toisen kotimaisen kielen opiskelusta vapautetun kokelaan korvaamaan toisen kotimaisen kielen kokeen jollakin edellä mainitulla kokeella, jos siihen on kokelaan kielelliseen tai kulttuuriseen alkuperään ja kasvuympäristöön liittyvä erityisen painava syy.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2002.

Asetuksen 11 §:n 2 momenttia sovelletaan ensimmäisen kerran keväällä 2003 järjestettävään tutkintoon. Siihen asti noudatetaan, mitä tämän asetuksen voimaan tulleessa voimassa olleessa asetuksessa säädetään ja ylioppilastutkintolautakunta lukiolain 18 §:n nojalla määrää.

Jos kokelaalle on tämän asetuksen voimaantullessa voimassa olleen 14 §:n 1 momentin nojalla myönnetty lupa toisen kotimaisen kielen kokeen korvaamiseen toisella kokeella, on kokelaalla sen estämättä, mitä tässä asetuksessa säädetään ja ylioppilastutkintolautakunta lukiolain 18 §:n mukaan määrää, oikeus suorittaa luvassa määrätty koe. Koe on suoritettava kuitenkin viimeistään keväällä 2004 järjestettävässä tutkinnossa.

Helsingissä 22 päivänä elokuuta 2002

Opetusministeri
Maija Rask

Lainsäädäntöneuvos
Matti Lahtinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.