725/2002

Annettu Helsingissä 22 päivänä elokuuta 2002

Valtioneuvoston asetus toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä,

kumotaan toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi 25 päivänä helmikuuta 1977 annetun asetuksen (225/1977) 5, 6, 10 ja 12 §,

sellaisina kuin ne ovat, 5 ja 6 § asetuksessa 1502/1992, 10 § asetuksessa 1152/1999 ja 12 § asetuksessa 174/1995, sekä

muutetaan 18 §:n 1 momentti seuraavasti:

18 §

Siltä osin kuin käyttösuunnitelmaehdotuksen toteuttaminen edellyttää palvelusten ostamista yksityiseltä henkilöltä taikka yksityisoikeudelliselta yhteisöltä tai säätiöltä taikka tällaisen henkilön, yhteisön tai säätiön ylläpitämältä liike- tai muulta laitokselta, kustannuksia koskevien selvitysten tulee perustua hankittuihin tarjouksiin noudattaen soveltuvin osin, mitä valtion hankinnoista annetussa asetuksessa (1416/1993) tai julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992) nojalla muuten säädetään.Tämä asetus tulee voimaan 30 päivänä syyskuuta 2002.

Helsingissä 22 päivänä elokuuta 2002

Peruspalveluministeri
Eva Biaudet

Hallitussihteeri
Liisa Katajamäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.