707/2002

Annettu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 2002

Valtioneuvoston asetus poliisiasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sisäasiainministeriön esittelystä,

muutetaan 8 päivänä syyskuuta 1995 annetun poliisiasetuksen (1112/1995) 1 §:n 2 momentin 1 kohdan d ja e alakohta, 3 §:n 1 momentti ja 5 §:n 2 momentti,

sellaisina kuin ne ovat 1 §:n 2 momentin 1 kohdan d ja e alakohta ja 3 §:n 1 momentti asetuksessa 181/2001 sekä 5 §:n 2 momentti asetuksessa 880/1996, seuraavasti:

1 §

Poliisimiehiä ovat:

1) päällystöön kuuluvat:


d) suojelupoliisissa suojelupoliisin päällikkö, apulaispäällikkö, osastopäällikkö, ylitarkastaja ja tarkastaja;

e) liikkuvassa poliisissa liikkuvan poliisin päällikkö, apulaispäällikkö, liikennepoliisitarkastaja, hallintopäällikkö, ylikomisario ja komisario;


3 §

Poliisin lääninjohtoon kuuluvat lääninpoliisijohtaja ja lääninpoliisiylitarkastaja ovat poliisin lääninjohdon alaisen paikallispoliisin ja poliisin lääninjohdon alaiseksi määrättyjen poliisin yksikköjen henkilöstön esimiehiä.


5 §

Erityisen syyn vaatiessa voi poliisin ylijohto koko maan osalta, poliisin lääninjohto alueelleen sijoitetun poliisin henkilöstön osalta, lukuun ottamatta Helsingin kihlakunnan poliisilaitoksen henkilöstöä, sekä poliisipäällikkö tai nimismies alaisensa paikallispoliisin yksikön henkilöstön osalta määrätä tilapäisistä poliisin henkilöstön johtosuhteista tilanteen edellyttämällä tavalla.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2002.

Helsingissä 14 päivänä elokuuta 2002

Alue- ja kuntaministeri
Martti Korhonen

Lainsäädäntöneuvos
Kimmo Hakonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.