594/2002

Annettu Helsingissä 12 päivänä heinäkuuta 2002

Laki maanmittauslaitoksesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan maanmittauslaitoksesta 8 päivänä maaliskuuta 1991 annetun lain (505/1991) 3 §, sellaisena kuin se on osaksi laissa 1630/1993, seuraavasti:

3 §

Maanmittauslaitoksen päällikkönä on pää-johtaja, joka ratkaisee maanmittauslaitokselle kuuluvat asiat. Ratkaisuvallan siirtämisestä maanmittauslaitoksen muille virkamiehille säädetään valtioneuvoston asetuksella sekä määrätään tarkemmin maanmittauslaitoksen ja sen toimintayksiköiden työjärjestyksissä tai niiden muissa määräyksissä. Pääjohtaja kuitenkin päättää maanmittauslaitoksen oikeussäännön antamisesta ja ratkaisee asiat, joissa keskushallinto on valitusviranomaisena.

Pääjohtajan sijaisen määrää maa- ja metsätalousministeriö.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2002.

HE 56/2002
MmVM 6/2002
EV 87/2002

Helsingissä 12 päivänä heinäkuuta 2002

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.