581/2002

Annettu Helsingissä 12 päivänä heinäkuuta 2002

Laki toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa alkaneen maksukyvyttömyysmenettelyn kuuluttamisesta ja rekisteriin merkitsemisestä

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Oikeusrekisterikeskus huolehtii selvittäjän pyynnöstä siitä, että maksukyvyttömyysmenettelyistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1346/2000 21 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu kuulutus julkaistaan Suomessa virallisessa lehdessä. Kuulutuksesta tulee käydä ilmi asetuksen 21 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen lisäksi ainakin tarpeelliset tunniste- ja yhteystiedot tuomioistuimesta, velallisesta ja selvittäjästä.

2 §

Jos konkurssin tai yrityssaneerauksen alkamisesta tehdään Suomessa lain nojalla merkintä rekisteriin, rekisterinpitäjän on selvittäjän pyynnöstä tehtävä merkintä myös 1 §:ssä mainitun asetuksen 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun maksukyvyttömyysmenettelyn alkamisesta.

3 §

Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä heinäkuuta 2002.

HE 77/2002
LaVM 13/2002
EV 103/2002
Neuvoston asetus (EY) N:o 1346/2000 (300R1346); EYVL N:o L 265, 5.10.2001, s. 42

Helsingissä 12 päivänä heinäkuuta 2002

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Oikeusministeri
Johannes Koskinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.