552/2002

Annettu Helsingissä 27 päivänä kesäkuuta 2002

Valtioneuvoston asetus laivanisännän turvallisuusjohtamisjärjestelmästä ja aluksen turvalliseen käyttöön liittyvistä johtamisjärjestelyistä annetun asetuksen 6 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä,

muutetaan laivanisännän turvallisuusjohtamisjärjestelmästä ja aluksen turvalliseen käyttöön liittyvistä johtamisjärjestelyistä 26 päivänä tammikuuta 1996 annetun asetuksen (66/1996) 6 §:n 2 momentti seuraavasti:

6 §
Todistukset ja niiden voimassaolo

Asiakirja ja todistus ovat voimassa viisi vuotta, jos laivanisännän organisaatiossa suoritetaan välitarkastus kerran vuodessa, matkustaja-aluksella kerran vuodessa ja lastialuksella kerran kahdessa ja puolessa vuodessa. Ensimmäisen välitarkastuksen aika lasketaan asiakirjan tai todistuksen antamisesta. Välitarkastusta voidaan varhentaa tai myöhentää enintään kolmella kuukaudella.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2002.

Helsingissä 27 päivänä kesäkuuta 2002

Liikenne- ja viestintäministeri
Kimmo Sasi

Merenkulkuneuvos
Raimo Kurki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.