550/2002

Annettu Helsingissä 19 päivänä kesäkuuta 2002

Valtioneuvoston asetus syöpää aiheuttavia, perimää vaurioittavia ja lisääntymiselle vaarallisia aineita koskevista kielloista ja rajoituksista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen 2 muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä,

lisätään syöpää aiheuttavia, perimää vaurioittavia ja lisääntymiselle vaarallisia aineita koskevista kielloista ja rajoituksista 21 päivänä kesäkuuta 2000 annetun valtioneuvoston asetuksen (610/2000) liitteeseen 2 4-kloorianiliini, tulenkestävät keraamisen kuidut ja 6-(2-kloorietyyli)-6(2-metoksietoksi)-2,5,7,10-tetraoksa-6-silaundekaani seuraavasti:

a. Syöpää aiheuttavien aineiden luettelon ryhmä 2 (luettelo 2, ryhmä 2)

Aineen nimi Indeksinumero EY-numero CAS-numero Huom.
4-kloorianiliini 612-137-00-9 203-401-0 106-47-8
Tulenkestävät keraamiset kuidut; kuidut erikoistarkoituksiin, paitsi muualla vaarallisten aineiden luettelossa mainitut; (keinotekoiset säännöttömästi suuntautuneet lasimaiset (silikaatti-) kuidut, joiden alkalioksidi ja maa-alkalioksidipitoisuus (Na2O +K2O+CaO+MgO+BaO) on enintään 18 painoprosenttia) 650-017-00-8 R

c. Lisääntymiselle vaarallisten aineiden luettelon ryhmä 2 (luettelo 6, ryhmä 2)

Aineen nimi Indeksinumero EY-numero CAS-numero Huom.
6-(2-kloorietyyli)-6(2-metoksietoksi)-2,5,7,10-tetraoksa-6-silaundekaani;etaselasiili 014-014-00-X 253-704-7 37894-46-5

Tämä asetus tulee voimaan 18 päivänä heinäkuuta 2002.

Asetusta on sovellettava viimeistään 18 päivästä tammikuuta 2003 alkaen.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/41/EY, EYVL N:o L 194, 18.7.2001, s. 36

Helsingissä 19 päivänä kesäkuuta 2002

Peruspalveluministeri
Eva Biaudet

Neuvotteleva virkamies
Juha Pyötsiä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.