547/2002

Annettu Naantalissa 28 päivänä kesäkuuta 2002

Laki opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä 18 päivänä joulukuuta 1998 annetun lain (1058/1998) 1 §:n 2 momentti seuraavasti:

1 §
Rekisteri ja rekisterinpitäjä

Opiskelijavalintarekisteriä ylläpitää opetushallitus. Lisäksi ammattikorkeakoulut osallistuvat rekisterinpitoon 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun ja lääninhallitukset 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun osarekisterin osalta opetushallituksen lukuun.


Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä heinäkuuta 2002.

Tätä lakia sovelletaan ensimmäisen kerran ammattikorkeakoulujen yhteishakuun luku-vuonna 2003―2004 alkavaa koulutusta varten.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 35/2002
SiVM 4/2002
EV 89/2002

Naantalissa 28 päivänä kesäkuuta 2002

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Opetusministeri
Maija Rask

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.