495/2002

Annettu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2002

Tasavallan presidentin asetus Etelämannerta koskevaan sopimukseen liittyvän ympäristönsuojelupöytäkirjan V liitteen voimaansaattamisesta

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty ulkoasiainministerin esittelystä, säädetään:

1 §

Bonnissa 17 päivänä lokakuuta 1991 tehty Etelämannerta koskevaan sopimukseen liittyvän ympäristönsuojelupöytäkirjan (SopS 5-6/1998) V liite, jonka eduskunta on hyväksynyt 8 päivänä lokakuuta 1996 ja jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 18 päivänä lokakuuta 1996 ja jota koskeva hyväksymiskirja on talletettu Amerikan Yhdysvaltojen hallituksen huostaan 1 päivänä marraskuuta 1996, on voimassa 24 päivästä toukokuuta 2002 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Pöytäkirjan V liitteen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 19 päivänä kesäkuuta 2002.

HE 101/1996
YmVM 5/1996
EV 116/1996
(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 54/2002)

Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2002

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Ulkoasiainministeri
Erkki Tuomioja

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.