462/2002

Annettu Helsingissä 5 päivänä kesäkuuta 2002

Valtioneuvoston asetus rajavartiolaitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sisäasiainministeriön esittelystä,

muutetaan rajavartiolaitoksesta 2 päivänä maaliskuuta 2000 annetun valtioneuvoston asetuksen (269/2000) 3 §:n 3 momentti, 6 §:n 1 momentti, 22 §:n 1 momentin 1 kohta sekä 32 ja 50 §, sellaisina kuin niistä ovat 3 §:n 3 momentti, 6 §:n 1 momentti ja 22 §:n 1 momentin 1 kohta asetuksessa 496/2000 ja 32 § osaksi viimeksi mainitussa asetuksessa, seuraavasti:

3 §
Rajavartiolaitoksen kokoonpano

Rajavartiolaitoksen esikuntaan kuuluu rajavartiolaitoksen apulaispäällikkö, henkilöstöosasto, oikeudellinen osasto, raja- ja meriosasto sekä teknillinen osasto. Oikeudellisessa osastossa on hallinnollinen toimisto. Rajavartiolaitoksen päällikkö määrää rajavartiolaitoksen esikunnan ja rajavartiolaitoksen muun hallintoyksikön tarkemmasta kokoonpanosta.

6 §
Rajavartiolaitoksen esikunnan eräiden virkamiesten toimivaltuudet

Rajavartiolaitoksen esikunnan oikeudellisen osaston osastopäälliköllä ja hallinnollisen toimiston toimistopäälliköllä on oikeus ilman eri määräystä valvoa tuomioistuimissa ja muissa viranomaisissa sekä toimituksissa 4 §:n 2 momentissa tarkoitetuissa asioissa valtion etua ja oikeutta sekä edustaa niissä rajavartiolaitosta.


22 §
Siviilivirkojen kelpoisuusvaatimukset

Siviiliviran erityisenä kelpoisuusvaatimuksena on:

1) oikeudellisen osaston osastopäällikkönä toimivan lainsäädäntöneuvoksen virkaan oikeustieteen kandidaatin tutkinto, hyvä perehtyneisyys hallintotehtäviin, johtamiskokemusta ja käytännössä osoitettua johtamistaitoa sekä lainvalmistelukokemusta;


32 §
Rajavaltuutetut

Rajavartioston komentaja toimii rajavaltuutettuna ja rajavartioston apulaiskomentaja rajavaltuutetun sijaisena.

50 §
Lentäjän koulutusta edellyttävä tehtävä

Lentäjän koulutusta edellyttäviä 30 §:n 2 momentissa tarkoitettuja tehtäviä ovat lentotoiminnan johtaja, lennonopettaja, tarkastuslentäjä, lentueen päällikkö, lentueupseeri, lentokoneryhmän päällikkö, helikopteriryhmän päällikkö, lentoupseeri, ohjaajaupseeri, ilma-aluksen päällikkö ja ilma-aluksen ohjaaja.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2002.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Helsingissä 5 päivänä kesäkuuta 2002

Sisäasiainministeri
Ville Itälä

Kansliapäällikkö
Kari Häkämies

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.