310/2002

Annettu Helsingissä 18 päivänä huhtikuuta 2002

Valtioneuvoston asetus ilmatieteen laitoksesta annetun asetuksen 1 ja 11 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä,

muutetaan ilmatieteen laitoksesta 17 päivänä helmikuuta 1995 annetun asetuksen (212/1995) 1 ja 11 §, näistä 11 § sellaisena kuin se on asetuksessa 772/1997, seuraavasti:

1 §

Ilmatieteen laitoksen tehtävänä on toimialallaan vastata ilmatieteen, geomagnetismin ja avaruusfysiikan alaa sekä ilmanlaatua koskevasta havainto-, tutkimus- ja palvelutoiminnasta. Lisäksi laitoksen tulee huolehtia toimialansa kansainvälisestä yhteistyöstä, avaruustutkimuksen hallinnollisten ja teknisten tukipalvelujen tuottamisesta sekä muista sille säädetyistä tehtävistä.

11 §

Pääjohtajalta vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto, hyvä perehtyneisyys laitoksen toimialaan ja käytännössä osoitettu johtamistaito sekä johtamiskokemusta.

Tutkimustoiminnan tulosalueella johtajalta tai muulta tulosalueen päälliköltä vaaditaan tohtorin tutkinto, käytännössä osoitettu johtamistaito, kykyä kehittämistyöhön ja hyvää perehtyneisyyttä tulosalueensa tehtäviin.

Muun kuin tutkimustoiminnan tulosalueella johtajalta tai muulta tulosalueen päälliköltä vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto, käytännössä osoitettu johtamistaito, kykyä kehittämistyöhön ja hyvä perehtyneisyys tulosalueensa tehtäviin.

Tutkimusprofessorilta vaaditaan tohtorin tutkinto, käytännössä osoitettu johtamistaito ja ansiokasta toimintaa alansa tutkimus- ja kehittämistehtävissä.

Pääjohtajalla, jos hän on suorittanut tohtorin tutkinnon, sekä tohtorin tutkinnon suorittaneella tulosalueen päälliköllä ja tutkimusprofessorilla on professorin arvonimi. Hallintotoiminnan tulosalueen päälliköllä on hallintojohtajan arvonimi.


Tämä asetus tulee voimaan 25 päivänä huhtikuuta 2002.

Helsingissä 18 päivänä huhtikuuta 2002

Liikenne- ja viestintäministeri
Kimmo Sasi

Hallitusneuvos
Aila Salminen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.