276/2002

Annettu Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2002

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutusyritysryhmän mukautetusta vakavaraisuuslaskelmasta annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan 15 päivänä joulukuuta 2000 vakuutusyritysryhmän mukautetusta vakavaraisuuslaskelmasta annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (1106/2000) 1 §:n 2 kohdan h alakohta, 3 §:n 1 momentin 1 kohdan a alakohta sekä 2 kohdan a ja d alakohta sekä

lisätään 1 §:n 2 kohtaan uusi i alakohta seuraavasti:

1 §

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:


2) toimintapääomalla ja toimintapääoman vähimmäismäärällä:


h) vakuutusyhtiön toimintapääomaan luettavista eristä annetun asetuksen mukaista toimintapääomaa ja nollan suuruista toimintapääoman vähimmäismäärää, kun kyseessä on vakuutusomistusyhteisö;

i) luottolaitoslain (1607/1993) 73 ja 74 §:n mukaista luottolaitoksen ensisijaisten ja toissijaisten omien varojen summaa ja mainitun lain 78 §:n mukaista luottoriskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen määrää, kun kyseessä on luotto- tai rahoituslaitos tai sijoituspalveluyritys.

3 §

Vakuutusyhtiön, vakuutusyhdistyksen, vakuutusomistusyhteisön, ulkomaisen jälleenvakuutusyrityksen tai kolmannen maan vakuutusyrityksen (omistaja) mukautettuun toimintapääomaan luetaan:

1) omistajan toimintapääoma, josta on vähennetty siihen sisältyvät:

a) sidosyrityksenä olevan vakuutusyrityksen, ulkomaisen jälleenvakuutusyrityksen, vakuutusomistusyhteisön, kolmannen maan vakuutusyrityksen tai luotto- tai rahoituslaitoksen taikka sijoituspalveluyrityksen (vakuutussidosyritys) osakkeiden ja osuuksien arvo; välillisesti omistettujen sidosyrityksen osakkeiden tai osuuksien arvo on kyseisten osakkeiden tai osuuksien arvo sidosyrityksen välittömän osakasyrityksen toimintapääomassa kerrottuna omistajan suhteellisella osuudella välittömästä osakasyrityksestä;


2) omistajan omistusosuuden mukainen suhteellinen osuus vakuutussidosyrityksen toimintapääomasta, josta on vähennetty siihen sisältyvät:

a) pääomalainat; muun kuin omistajan tai omistajan toisen sidosyrityksen myöntämät pääomalainat vähennetään kuitenkin ainoastaan siltä osin kuin ne ylittävät puolet vakuutussidosyrityksen toimintapääoman vähimmäismäärästä; määräajaksi otetut pääomalainat vähennetään siltä osin kuin ne ylittävät neljänneksen vakuutussidosyrityksen toimintapääoman vähimmäismäärästä;


d) sijoitukset omistajan muuhun sidosyritykseen kuin vakuutussidosyritykseen, jos ensiksi mainittu on sijoittanut omistajan minkä tahansa vakuutussidosyrityksen toimintapääomaan luettaviin eriin; enintään vähennetään kuitenkin määrä, joka vastaa muun sidosyrityksen sijoitusta vakuutussidosyritykseen;Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2002.

Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2002

Sosiaali- ja terveysministeri
Maija Perho

Hallitussihteeri
Juhani Turunen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.