236/2002

Annettu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 2002

Valtioneuvoston asetus arava-asetuksen 37 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä,

muutetaan 30 päivänä joulukuuta 1993 annetun arava-asetuksen (1587/1993) 37 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on asetuksessa 1075/1999, seuraavasti:

37 §
Vuokra-aravalainan korko vuosimaksu- järjestelmässä

Vuokratalolainasta, vuokratalon hankintalainasta, vuokra-asuntolainasta ja vuokra-asunnon hankintalainasta peritään vuosimaksujärjestelmässä kunkin maaliskuun 1 päivästä seuraavan maaliskuun 1 päivään korkoa, jonka suuruus vastaa toistaiseksi 35 §:n 2 momentissa säädettyä vuosimaksun vuotuista tarkistusta lisättynä 1,95 prosenttiyksiköllä. Asumisoikeustalon rakentamista tai hankintaa varten myönnetyn aravalainan koron suuruus vastaa kuitenkin toistaiseksi vuosimaksun vuotuista tarkistusta lisättynä 3,1 prosenttiyksiköllä.Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä huhtikuuta 2002.

Tätä asetusta sovelletaan 1 päivänä tammikuuta 2002 ja sen jälkeen myönnettyihin aravalainoihin. Ennen 1 päivää tammikuuta 2002 myönnettyihin aravalainoihin sovelletaan arava-asetusta sellaisena kuin se oli voimassa tämän asetuksen tullessa voimaan.

Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 2002

Ministeri
Suvi-Anne Siimes

Hallitusneuvos
Liisa Linna-Angelvuo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.