223/2002

Annettu Helsingissä 22 päivänä maaliskuuta 2002

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus liikenteen ohjauslaitteista annetun liikenneministeriön päätöksen 19 ja 24 §:n muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan liikenteen ohjauslaitteista 16 päivänä maaliskuuta 1982 annetun liikenneministeriön päätöksen (203/1982) 19 §:n liikennemerkkiä 318 koskeva kohta ja 24 §:n lisäkilpeä 849 koskeva kohta sellaisina kuin ne ovat päätöksessä 384/1994 sekä

lisätään edellä mainitun päätöksen 24 §:ään uusi lisäkilpeä 848 koskeva kohta seuraavasti:

2 luku

Liikennemerkit


19 §

Merkki 318. Vaarallisten aineiden kuljetus kielletty

Liikennemerkin yhteydessä on aina käytettävä lisäkilpeä 848 tai 849.


24 §

Lisäkilpi 848. Kielto ryhmän A vaarallisten aineiden kuljetukselle.

Voimassaoloaika voidaan sijoittaa samaan lisäkilpeen.

Lisäkilpi 849. Läpiajokielto ryhmän B vaarallisten aineiden kuljetukselle.

Voimassaoloaika voidaan sijoittaa samaan lisäkilpeen.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2002.

Helsingissä 22 päivänä maaliskuuta 2002

Liikenne- ja viestintäministeri
Kimmo Sasi

Hallitusneuvos
Jarmo Hirsto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.