220/2002

Annettu Helsingissä 21 päivänä maaliskuuta 2002

Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus erityisruokavaliovalmisteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen mukaisesti

lisätään erityisruokavaliovalmisteista 4 päivänä heinäkuuta 2000 annettuun kauppa- ja teollisuusministeriön asetukseen (662/2000) 4 §:ään uusi toinen momentti, uusi 4 a § ja uusi liite 3 seuraavasti:

4 §
Ravintoaineiden lisääminen

Kun ravintoaineita lisätään erityisruokavaliovalmisteeseen, lopullisen valmisteen on oltava turvallinen ja vastattava yleisesti hyväksytyn tieteellisen tiedon mukaisesti sen erityisryhmän ravitsemuksellisia tarpeita, jolle erityisruokavaliovalmiste on tarkoitettu. Elintarvikevirasto voi vaatia, että valmistaja tai maahantuoja toimittaa tarvittavat tieteelliset tutkimustulokset ja muut tiedot, joihin lisättävien aineiden käyttö erityisruokavaliovalmisteessa perustuu. Jos tutkimukset on julkaistu yleisesti hyväksytyssä tieteellisessä julkaisussa, viittaus siihen riittää.

4 a §
Lisättävien ravintoaineiden ominaisuudet

Erityisruokavaliovalmisteisiin lisättävien ravintoaineiden lähteinä saa käyttää ainoastaan liitteessä 3 mainittuja kemiallisia yhdisteitä siten kun liitteessä määrätään. Lisäksi on otettava huomioon liitteessä 1 mainituille erityisruokavaliovalmisteryhmille annetut tarkemmat säännökset.

Lisättävien yhdisteiden on täytettävä yhteisölainsäädännössä säädetyt puhtausvaatimukset. Yhteisösäännösten puuttuessa sovelletaan kansainvälisten elinten suosittelemia yleisesti hyväksyttyjä puhtausvaatimuksia. Kansalliset säännökset voidaan kuitenkin pitää voimassa, vaikka ne olisivat tiukemmat kuin kansainväliset suositukset.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2002. Erityisruokavaliovalmisteita, jotka eivät täytä tämän asetuksen vaatimuksia, saa myydä 31 päivään maaliskuuta 2004 asti, jos ne täyttävät tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleet säännökset.

Komission direktiivi 2001/15/EY (32001L0015); EYVL N:o L 52, 22.2.2001, s. 19.

Helsingissä 21 päivänä maaliskuuta 2002

Kauppa- ja teollisuusministeri
Sinikka Mönkäre

Kaupallinen neuvos
Anna-Liisa Koskinen

Liite 3

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.