205/2002

Annettu Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 2002

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen maksullisista suoritteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen maksullisista suoritteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (1440/2001) liitteen 3 kohdat 1 b ja 2 seuraavasti:Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä maaliskuuta 2002.

Vuonna 2002 perittävä maksu määrätään tämän asetuksen perusteella.

Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 2002

Peruspalveluministeri
Osmo Soininvaara

Hallitusneuvos
Kari Paaso

LIITE 3

ALKOHOLILAIN 55 §:N NOJALLA PERITTÄVÄT VUOTUISET VALVONTAMAKSUT
1b. Alkoholijuoman ja väkiviinan tukkumyynnin valvontamaksu

Alkoholijuoman ja väkiviinan tukkumyynnin valvonnasta peritään valmistus- ja tukkumyyntiluvanhaltijalta vuotuinen valvontamaksu 1.9.–31.8. väliseltä valvontamaksukaudelta. Valvontamaksua on velvollinen suorittamaan jokainen luvanhaltija, joka on valvontamaksukauden aikana myynyt tai muutoin luovuttanut markkinoille alkoholijuomaa alkoholilain 27 ja 30 §:n perusteella tai toimittanut sitä luvanhaltijan suorittamaan omaan vähittäismyyntiin tai anniskeluun, ja jokainen väkiviinan valmistus- tai tukkumyyntiluvanhaltija, joka on myynyt tai muutoin luovuttanut markkinoille väkiviinaa alkoholilain 27 ja 29 §:n perusteella. Valvontamaksun määrä perustuu valvontakauden aikana myytyyn tai markkinoille muutoin luovutettuun alkoholijuoman ja väkiviinan määrään siten, kuin jäljempänä tarkemmin määrätään.

Tukkumyynnin valvontamaksu muodostuu kiinteästä perusmaksusta ja toiminnan laajuudesta riippuvasta lisämaksusta.

Luvanhaltijakohtainen perusmaksu on 220 euroa.

Luvanhaltijalta peritään toiminnan laajuudesta riippuvaa lisämaksua, jonka suuruus riippuu valvontakauden aikana Tuotevalvontakeskukselle kuukausittain tukkumyynnin toimitustietoina raportoitujen tietorivien määrästä. Tietorivin muodostaa Tuotevalvontakeskuksen tukkumyynnin toimitustietojen raportointia koskevassa ohjeessa määritelty asiakaskohtainen tuotetietorivi. Tietorivikohtainen valvontamaksu on 85 senttiä/10 riviä.

Jos luvanhaltijalla on enemmän kuin yksi varastointipaikka, valvontamaksua peritään kultakin lisävarastopaikalta 84 euroa.

Jos luvanhaltijalla on Tuotevalvontakeskuksen hyväksymä omavalvontajärjestelmä, edellä mainitulla tavalla laskettua valvontamaksua alennetaan 15 prosenttia.

Jos luvanhaltija toimittaa valvontaan tarvittavat tiedot Tuotevalvontakeskuksen hyväksymällä tavalla levykkeellä tai linjasiirtoaineistona, näitä maksuja alennetaan 15 prosenttia.

Luvanhaltijakohtainen enimmäismaksu on kuitenkin 25 000 euroa.

Perusmaksua ei sovelleta luvanhaltijan ensimmäisenä laskutettavana toimintavuotena (1.9.–31.8. välisenä aikana), vaan maksu peritään tällöin yksinomaan todellisten toimitustietojen perusteella. Alle 8,50 euron valvontamaksua ei tällöin kuitenkaan peritä.

Ajallisesti enintään yhdeksi kuukaudeksi rajoitetun tukkumyyntiluvan haltijalta ei peritä vuotuista valvontamaksua.

2. Käyttölupaan perustuvan käytön valvontamaksu

Väkiviinan ja alkoholijuomien käytön valvonnasta peritään käyttöluvanhaltijalta vuotuinen valvontamaksu. Maksun suuruus määrätään taulukosta ilmenevällä tavalla siten, että huomioon otetaan luvanhaltijan ostot ja omaan käyttöön tapahtunut maahantuonti.

― Väkiviina 17 senttiä/litra

― Alkoholijuomat 8 senttiä/litra

Edellä mainituin perustein määrätty valvontamaksu pyöristetään alaspäin lähimpään kymmeneen euroon.

Käyttöluvanhaltijalta toimipaikkakohtaisesti perittävä vähimmäismaksu on 84 euroa ja enimmäismaksu 1 700 euroa. Väkiviinan opetustarkoitukseen tapahtuvasta käytöstä toimipaikkakohtainen vähimmäismaksu on kuitenkin 17 euroa.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.