184/2002

Annettu Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2002

Valtioneuvoston asetus valtion virkamiesasetuksen 18 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä,

muutetaan 14 päivänä marraskuuta 1994 annetun valtion virkamiesasetuksen (971/1994) 18 §:n 2 kohta, sellaisena kuin se on asetuksessa 761/2001, seuraavasti:

18 §

Sivutoimiluvan myöntää, jollei muualla toisin säädetä:


2) tuomioistuimen virkamiehelle se tuomioistuin, jonka palveluksessa hän on, paitsi hovioikeuden presidentille, työtuomioistuimen presidentille ja vakuutusoikeuden vakuutusylituomarille korkein oikeus, hallinto-oikeuden ylituomarille ja markkinaoikeuden ylituomarille korkein hallinto-oikeus ja käräjäoikeuden laamannille hovioikeus; sekäTämä asetus tulee voimaan 15 päivänä maaliskuuta 2002.

Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2002

Oikeusministeri
Johannes Koskinen

Lainsäädäntöneuvos
Eija Siitari-Vanne

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.