163/2002

Annettu Helsingissä 26 päivänä helmikuuta 2002

Sisäasiainministeriön asetus ampuma-aseiden säilyttämiseen tarkoitetusta turvakaapista

Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään tammikuun 9 päivänä 1998 annetun ampuma-aselain (1/1998) 106 §:n 2 momentin ja 119 §:n 2 momentin 3 kohdan, sellaisena kuin niistä 106 §:n 2 momentti on laissa 601/2001, nojalla:

1 §
Turvakaapin vaatimustenmukaisuus

Ampuma-aselain 106 §:n 2 momentissa tarkoitetulta turvakaapilta vaaditaan, että sen on osoitettu täyttävän standardin SFS 5870 taikka turvallisuustasoa koskevilta vaatimuksiltaan vähintään sitä vastaavan muun Euroopan talousalueella hyväksytyn turvakaappeja koskevan standardin vaatimukset.

2 §
Turvakaapin ankkurointi

Turvakaappi, jonka massa on alle 150 kilogrammaa, on ankkuroitava seinään tai lattiaan turvakaapin mukana toimitettujen asennusohjeiden mukaisesti.

3 §
Standardien arviointi

Sisäasiainministeriö voi antaa lausunnon siitä, onko muuta Euroopan talousalueella hyväksyttyä standardia pidettävä sellaisena, että se turvallisuustasoa koskevilta vaatimuksiltaan vastaa vähintään standardia SFS 5870.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2002.

Ilmoitettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/34/EY, muut. 98/48/EY mukaisesti.

Helsingissä 26 päivänä helmikuuta 2002

Sisäasiainministeri
Ville Itälä

Ylitarkastaja
Mika Lehtonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.